29.01.2019
Ieskatoties senākos laikrakstos... "Jaunā Dzīve"

Vēlies kaut ko palasīt par saviem tuviniekiem vai nozīmīgiem notikumiem pagājušajos laikos? Tagad tas ir vienkārši! Šo iespēju sniedz Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas periodikas portāls periodika.lv, kurā pieejami vairāk kā 3000 periodiskie izdevumi.

Šomēnes – februārī iepazīstinām ar laikrakstu “Jaunā Dzīve”, kurš Valkā iznāk 1919. gadā no 22. februāra līdz 19. aprīlim. Tā redaktors ir K. Gulbis, avīze izdota un iespiesta J. Rauskas spiestuvē. 

 

 

Piedāvājam ieskatīties dažos laikraksta numuros, kas iznākuši tieši pirms 100 gadiem februārī. Jāatceras, ka tobrīd situācija Valkā ir pavisam savādāka kā 1929. gada janvārī, kad iznāca laikraksts “Valkas Balss”, par ko stāstījām iepriekš.

 

Jau pirmajā avīzes “Jaunā Dzīve” numurā – 22. februārī redakcija lasītājus aicina iesūtīt materiālus par sabiedrisko dzīvi uz vietām un vietējo iestāžu darbību.

Laikraksts iznāk laikā, kad igauņu karaspēks atbrīvojis Valku no lieliniekiem. Kopumā ziņas par Latvijas tā brīža starptautisko stāvokli ir skopas. Avīzē lasām: “Dabūt noteiktu gleznu par Latvijas tagadējo starptautisko stāvokli nav viegli, ..mums nav gandrīz nekādu sakaru ar Rietum-Eiropu. Izņemot dažas īsas telegrammas.”

 

 

Šajā laikā tiek spriests par latviešu karaspēka formēšanu Igaunijas teritorijā, tāpēc izsludināta mobilizācija. Kā rakstīts avīzē – Latvijas pagaidu valdība aicina visus pilsoņus zem Latvijas karogiem, lai cīnītos par brīvu un neatkarīgu Latviju.


26. februārī iznākušais laikraksts vēsta, ka visiem Latvijas brīvvalsts pavalstniekiem, kuri līdz 1. janvārim sasnieguši 19 līdz 40 gadu vecumu, kā arī visiem bijušiem Krievijas karaspēku oficieriem, kuri nebūtu vecāki par 46 gadiem, jāierodas uz mobilizāciju priekš karaspēka dibināšanas. Katram iesauktajam kareivim tiek solīts – “pie visa brīva arī vēl atalgojums 120-300 markas mēnesī, skatoties pēc attāluma no frontes”. Apmācītiem orķestra muzikantiem jāierodas ar saviem pūšamajiem mūzikas instrumentiem.

 

Šajā pašā avīzes numurā ziņots, ka 22. februārī Valkā nodibinājusies Ziemeļ-Latvijas Sarkanā Krusta Biedrība, valdē ievēlēti: priekšnieks Dr. J. Lībiets, vietnieki Skrīvers un Janson kundze, sekretārs Dzirkals, kasiers Stiprais, viņa vietnieks Pakalns, revīzijas komisijā – Miezītis, Pencis un Indus.

Savukārt 24. februāri visa Valka pavadījusi ar lielu svinību, atzīmējot Igaunijas patstāvības svētkus.

 

Šajā numurā uzzinām arī to, ka Valkā pašulaik ir piecas vidusskolas: divas latviešu (viena zēniem, otra meitenēm), divas igauņu un viena internacionāla. Gaidāms, ka tuvākajā laikā atvērsies arī vācu vidusskola vācu tautības bērniem. Bez tam pilsētā ir trīs latviešu un trīs igauņu pirmmācības skolas. Skolas lietu pārzināšana uzticēta īpašai komisijai, kura organizējusi visu skolotāju pārvēlēšanu. Interesanti, ka tas noticis, pamatojoties uz Igaunijas skolu likumu.

 

27. februāra numurā lasītāji tiek lūgti pienest redakcijā dažādu laikrakstu jaunākos numurus.

Uzzinām arī par jaunumiem Valkā. Sekmīgi noritējusi pirmā mobilizācijas diena. Daudzi pieteikušies brīvprātīgi, armijai ziedoti zirgi, pajūgi un pat motocikleti.

Uzlabojies pārtikas stāvoklis, cenas gan augstas. Ne par kādu naudu nav dabūjami papirosi un tabaka, arī cukurs.

 

Vairākos turpinājumos avīzē iznāk Akmeņgravas Janča feļetons “Neizdevusies nelaime” – joks vienā cēlienā, kurā darbojas personas: Lonnija Debestiņ, Maksis Kulīte, Vecais Kulīte un atslēdznieks Gurķelis.

 

Avīze ziņo par Rauskas apgādā izdotām jaunām grāmatām. Nupat iznācis arī Linarda Laicena stāstu krājums “Ieslēgtie”. “Grāmata ieteicama katram literatūras cienītājam. Viņa derīga arī kā vērtīgs dāvinājums.” Vairumā iegādājama J. Rauskas grāmatu tirgotavā Valkā.

 

Ar sludinājumu palīdzību tiek meklēti zēni un meitenes – avīžu iznēsātāji, kā arī burtlicis Rauskas drukātavā. Kāds piedāvā skābus kāpostus, kāds ugunsdrošu naudas skapi, bet cits – bērnu vāģīšus uz federēm.

Godīgo zelta laulības gredzena atradēju lūdz pieteikties Pleskavas ielā 16, kur to gaida laba pateicības alga.

  

Visi laikraksta numuri atrodami LNB digitālajā bibliotēkā.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.