07.05.2019
Ieskatoties senākos laikrakstos... “Mūsu Zeme”

Vēlies kaut ko palasīt par saviem tuviniekiem vai nozīmīgiem notikumiem pagājušajos laikos? Tagad tas ir vienkārši! Šo iespēju sniedz Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas portāls periodika.lv, kurā pieejami vairāk kā 3000 periodiskie izdevumi.

 

Šomēnes – maijā iepazīstinām ar laikrakstu “Mūsu Zeme”, kurš Valkā sāka iznākt 1944. gada janvārī un 1953. gadā tika pārdēvēts par “Darba Karogu”.  

 

 

Piedāvājam ieskatīties dažos laikraksta numuros, kas iznākuši tieši pirms 70 gadiem maijā.

 

Mēneša pirmajā numurā vairāki raksti veltīti Lielajam Maijam, ko tolaik Padomju cilvēki sagaidīja ar lepnumu. Ievērojamas darba veltes sagādājis apriņķa rūpniecības kombināts, īpaši – Valkas mehāniskās darbnīcas kalējs mehāniķis b. Velks, darbnīcas vadītājs b. Lubiņš  un saimniecības ziepju darbnīcas strādnieks b. Dudņiks. Valkas ķieģeļcepļa strādnieki vairāk kā mēnesi pirms noteiktā laika uzstādījuši jauno ķieģeļu ražošanas agregātu "Kolchoznieks".

Vispasaules darbaļaužu svētki Valkā atzīmēti ar svinīgo sēdi un referātu pilsētas Kultūras namā un darbaļaužu mītiņu. Veselos divos koncertos uzstājušies pašdarbības kolektīvi: Valkas vidusskolas koris b. Priednieka vadībā, sieviešu koris, deju kopa un Valkas Kultūras nama krievu pašdarbības kopa. Latviešu dramatiskā kopa izrādījusi b. Janava režijā iestudēto viencēlienu "Taiga". Klausītāju lielāko atzinību izpelnījušies solisti Janava un Drozdovs.
Pavasara aktualitāte – stādīšana un sēšana – atspoguļojas arī laikrakstā. Valkas pilsētas dārzniecība (vadītājs b. Draviņš, strādnieki Arvīds Bērziņš un Milda Apse) apkārtnes kolhozu vajadzībām izaudzējusi 10 tūkst. tomātu un 500 tūkst. dažādu citu sakņu dēstu.

Gandrīz katrā laikraksta numurā tiek runāts par pavasara sējas darbiem, par ko liecina virsraksti un skaļi saukļi.

Kad sēja pabeigta, jāsāk domāt par ražas novākšanu. Valkas MTS jau saņēmusi piecas jaunas kuļmašīnas "Imanta".

Izrādās – savulaik Valkā vārītas ziepes! Tas nenozīmē, ka kādam bijušas nepatikšanas, bet gan domāts pavisam nopietni – rūpniecības kombināta Valkas ziepju vārītava no gada plānā paredzētajām 2 tonnām pusgada laikā savārījusi 1500 kg ziepju.

26. maija avīzes numurā ziņots par Valkas apriņķa darbaļaužu deputātu padomes sesijā apstiprināto budžetu 1949. gadam.

Interesanti – kāds tas izskatās, skatoties šodienas finanšu speciālista acīm?!

  

 

 

Kaut arī Valkā rūpējas par pilsētas daiļumu – labo ielas, veido pilsētas laukumu pie kultūras nama, dēsta kociņus, bet visu labo iespaidu sabojā zālājos izmētātie papīri, papirosu gali u.c. Valkas kino "Zvaigzne", kultūras nams un citas iestādes nerūpējas par novecojušo afišu noņemšanu. To izdara pilsētas puikas, paraujot aiz kāda stūra. Bet lielākā papīra daļa paliek un vējā rēgaini plīvojot baida vēlos gājējus un laucinieku zirgus. 

Savukārt neapzinīgie valcēnieši aizmirst, ka staigāšanai ierīkoti celiņi. Ejot pa tiem lieki jāsper tikai pāris soļi, tādēļ pazoles nenoplīsīs, bet pilsētas daiļums iegūs daudz ko.

Bērnudārzu Rīgas ielā 14 (tagad "Gaismiņa") tolaik apmeklē 38 audzēkņi. Puikas te iemācās gatavot kuģus un jūrnieku cepures, meitenes – skaisti dejo "Pavasara valsi". Jāpiezīmē, ka mazā meitene, kas spēlē klavieres (attēlā) – bērnudārza audzinātājas b. Palu meita – Selga Palu, izaugusi kļuva par žurnālisti un rakstīja liriskus dzejoļus.

Jaunatnes lietas aprakstītas arī citā laikraksta publikācijā. Valkas apriņķī tobrīd darbojas 8 pamatskolas, 26 septiņgadīgās skolas un 2 vidusskolas.

Mūzikas skolā sešu skolotāju vadībā mācās vairāk kā 70 audzēkņu. Attēlā redzamas skolas teicamniece pioniere Margarita Papova un vijolniece Vaike Puzika. 

Valkas vidusskolā sākusies spraiga gatavošanās pavasara pārbaudījumiem, attēlā – latviešu valodas stundā 12. klasē skolotājam b. Indriksonam atbild komjaunietis I. Osis.

Cits attēls rāda pilsētas bērnu silītes apmeklētājus, kas pēc rosīga rīta cēliena dodas atpūtā. 

Par raksturīgo laikam pirms 70 gadiem kaut ko pastāsta arī avīzē publicētie sludinājumi un paziņojumi. Tolaik laikrakstā informēja pat par gaidāmajām tiesas prāvām šķiršanās lietās. Savukārt kultūras nams aicina braucienā uz Puškina pilsētu Mihailovsku. Piedalīšanās maksa 30-40 rubļi (diezin – "vecā naudā"?).

Kori un tautisko deju kopas cits rosīgāk, cits mazāk rosīgi gatavojas dziesmu dienām.

Valkas sieviešu korī 32 dalībnieces dzied b. Auļa vadībā, dejotāji (vadītāja b. Krūmiņa) jau iemācījušies 10 Dziesmu svētku repertuāra dejas.

Ik svētdienu dziedātāji no pagastiem uz kopmēģinājumiem Valkā vai Smiltenē ierodas zaļumiem greznotās automašīnās.

Sestdienas, 28. maija avīze ziņo, ka noslēdzies 1948./49. mācību gads. Vecāko klašu skolēniem (sākot ar 4. klasi) gan vēl jānokārto pavasara pārbaudījumi.

Daudzi skolēni izpildījuši paredzētās normas riteņbraukšanā un ieguvuši GDA nozīmītes.

 

Vasaras atpūta var sākties!

 

 

Laikraksta “Mūsu Zeme” numuri atrodami LNB digitālajā bibliotēkā. Autortiesību ierobežojuma dēļ, sākot ar 1948. gadu tie lasāmi tikai bibliotēkās (Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un publiskajās bibliotēkās, tai skaitā – Valkas bibliotēkā). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.