02.01.2019
Ieskatoties senākos laikrakstos... "Valkas Balss"

Vēlies kaut ko palasīt par saviem tuviniekiem vai nozīmīgiem notikumiem pagājušajos laikos? Tagad tas ir vienkārši! Šo iespēju sniedz Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas periodikas portāls periodika.lv, kurā pieejami vairāk kā 3000 periodiskie izdevumi.

Šomēnes – janvārī iepazīstinām ar laikrakstu “Valkas Balss”, kurš iznāk no 1928. gada 28. jūlija līdz nākamā gada 15. jūnijam. Tā izdevējs un redaktors ir Alfreds Bērziņš

 

 

Piedāvājam ieskatīties dažos laikraksta numuros, kas iznākuši pirms 90 gadiem janvārī.

 

1929. gadā “Valkas Balss” pirmais numurs iznāk 5. janvārī, to ievada vēlējums “Daudz laimes Jaunā gadā!”
No Omuļiem ziņo par Aizsargu nodaļas sarīkojumu otrajos Ziemassvētkos vietējā pamatskolā, kad izrādīta Akuratera luga “Priecīgais saimnieks”. Galvenajā lomā – A. Lucas kungs – viens no labākiem teātra spēkiem Omuļu novadā – sabiedrisks, humoriska gara cilvēks, vienmēr smaidošs un visur esošs ar skaidru dvēseli. 
Gluži kā tagad, arī tā brīža aktualitāte janvārī ir budžeta sastādīšana. Rubrika “Vietējās ziņas” vēsta, ka Valkas apriņķa valdes budžeta projekts 1929./30. gadam sastādīts ar iztrūkumu vairāk kā Ls 100000. Tas skaidrots ar to, ka apriņķa pašvaldība zaudējusi daļu no iepriekšējo gadu ienākumiem, piemēram, progresīvo nodokli lauku iedzīvotājiem, bet izdevumi tikai pavairojas. 
Latviešu folkloras krātuve savukārt sirsnīgi pateicas visiem krājējiem un teicējiem par decembrī iesūtītajām 5974 tautas tradīcijām un lūdz sūtīt ziņas, par kurām interesējas kāds igauņu pētnieks, piemēram – kas ir pestelis? Kur un kam sviež izkritušo zobu (pirmo vien vai visus) un ko pie tam saka? 
Laikrakstam ir arī satīriskais pielikums “Uz karstiem ķieģeļiem”. 19. janvāra numurā – “Bārzdainu tēvu pārdomas par šolaiku mašīnām”. Straujais progress, kas iet elepanta soļiem, vecajam vīram sagrozījis galvu, viņš sapņo par mašīnu, ar kuras palīdzību varētu apklusināt sievas skaļo balsi, kas skan kā radio skaļrunis. 
Neiztrūkstošas laikrakstā ir reklāmas (bieži iesaka iegādāties dažādu marku papirosus), kā arī sludinājumi, ar kuru palīdzību tiek meklētas godīgas kalpones u.c. 

 

 

13. janvāra numurā redakcija informē lasītājus – lai kuplinātu laikraksta saturu turpmāk nolemts to bagātīgi ilustrēt, ievietojot uzņēmumus kā no vietējās dzīves, tā no ārzemēm. Līdzstrādnieki tiek lūgti iesūtīt dabas skatus, ievērojamu notikumu uzņēmumus utt. Jau šai pašā avīzē ievietots attēls ar Ērģemes lauksaimniecības biedrības mājturības sekcijas sarīkoto gaļas pārstrādes kursu apmeklētājiem.

 

Citā laikraksta numurā – 26. janvārī vērojamas ziemīgas ainas

 

 

Avīze ikvienu aicina darboties līdzi, iesūtot ziņojumus par vietējo dzīvi.


Laikraksts “Valkas Balss” – lauku māmiņas labākais draugs!

 

 

Visi laikraksta numuri atrodami LNB digitālajā bibliotēkā.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.