Novadpētniecības krājums

Novadpētniecības krājumā:

Grāmatas, bukleti, fotoalbumi, audiovizuālie u.c. veida materiāli par Valkas, Smiltenes un Strenču novadiem.

 

Novadnieku sarakstītie darbi, Valkā Jāņa Rauskas apgādā izdotās grāmatas

  

Laikraksta „Ziemeļlatvija” (agrāk „Mūsu Zeme”„Darba Karogs”) komplekti no 1945.gada līdz mūsu dienām.

 

Laikraksts „Valkas Novada Vēstis”.

 

1976. un 1984.g. kinožurnāli “Padomju Latvija” un 7 dažādu gadu kinožurnālu sižeti par Valkas – Valgas dzīvi un vēsturi, dažādām iestādēm un pilsētas iedzīvotājiem.  

 

Spēles par un ap Valkas novadu:

Spēle PASTAIGĀ PA VALKU;

spēle VALKAS ATMIŅA (vai ZAĻĀ VARDE);

kā arī spēles ar Artura Gobas sajaukto dzejas rindu kārtošanu un Ērģemes izloksnes vārdu atpazīšanu.

 

Īpaša kolekcija novadpētniecības krājumā – Zvārtavas pagastā dzimušā dzejnieka Pētera Ludviga Ozoliņa (1907-1980) literārais mantojums (dzejas, stāsti, noveles, lugas un epigrammas vairāk nekā 30 burtnīcās un kladēs, sakārtojusi un pārrakstījusi dzīvesbiedre Ārija Ozoliņa).

 

 

Par Valkas novadu LNB digitālajā bibliotēkā:

 

Vēsturiskas Valkas fotogrāfijas – kolekcijā zudusilatvija.lv.

 

Laikraksti Valkas Balss (1928-1929) un Ziemeļlatvija (1925-1940).

 

Informācija par publikācijām laikrakstā „Mūsu Zeme” 1945.-1953.g. un „Darba Karogs” 1953.-1989.g.

 

Publikācijas par Valku arī citos avotos periodika.lv, info – Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāzē.

 

 

Novadpētniecības telpā, pateicoties lasītāju dāvinājumiem, iespējams pašķirstīt atsevišķus laikraksta „Jaunākās Ziņas”, žurnālu „Austrums”, „Domas”, „Atpūta”, „Sējējs”, „Mazpulks” numurus, kas iznākuši laika posmā līdz 1940. gadam.
 

 

Novadpētniecības datubāzē:

Fotomateriāli un informācija par publikācijām preses izdevumos un grāmatās par Valku, Valkas novadu, ievērojamiem novadniekiem un nozīmīgiem notikumiem.

 

Novadpētniecības krājumā 190 mapes

par dažādiem novadam un novadniekiem veltītiem tematiem:

 

8.1 "Valkas novadam veltītas grāmatas"

8.2 "Novada tautas dziesmas"

8.3 "Valkas novads dzejā"

8.4 "Valcēnieši raksta – kopības apzināšanās"

8.5 "Valkas novadā dzimušie literatūras darbinieki"

8.6 "Anita Anitīna"

8.7 "Kornēlija Apškrūma"

8.8 "Antons Benjamiņš"

8.9 "Augusts Brūklenājs"

8.10 "Pēteris Ērmanis"

8.11 "Valodniece Elga Kagaine"

8.12 "Jānis Kārkliņš"

8.13 "Velga Krile"

8.14 "Valdis Ķikāns"

8.15 "Pirmais latviešu dzejnieks Ķikuļa Jēkabs"

8.16 "Lapas Mārtiņš"

8.17 "Arturs Lielais"

8.18 "Pēteris Ēteris (īst.v. Kārlis Sausnītis)"

8.19 "Uldis Plotnieks"

8.20 "Kārlis Eduards Rabācs"

8.21 "Pēteris Sils"

8.22 "Kārlis Students"

8.23 "Marika Svīķe"

8.24 "Vija Upmale"

8.25 "Ēvalds Vilks"

8.26 "Zeiboltu Jēkabs"

8.27 "Jānis Ziemeļnieks"

 

9.1 "Literatūras darbinieku ceļi Valkas novadā"

9.2 "Pazīstami rakstnieki – laikrakstu redakciju darbinieki Valkā 1910.-1919.g."

9.3 "Antons Birkerts"

9.4 "Pēters Brūveris"

9.5 "Kārlis Egle"

9.6 "Roberts Eidemanis"

9.7 "Arturs Goba"

9.8 "Gribu pastāstīt: Artura Gobas publicistika"

9.9 "Harijs Gulbis"

9.10 "Valodnieks Jakobs Lange"

9.11 "Jānis Locāns"

9.12 "Vitālijs Lozda"

9.13 "Aleksandrs Pelēcis"

9.14 "Gunārs Selga"

9.15 "Eižens Vēveris"

9.16 "Elīna Zālīte"

9.17 "Valkas novada literāti"

9.18 "Ausmas Kurpnieces liriskās vīzijas"

9.19 "Reiz senos laikos… Teikas stāsta par Valkas novadu"

9.20 "Grāmatizdevēji – Valkas novadnieki"