Par novadpētniecību

Novadpētniecības darba pamatā ir Valkas novada kultūras un vēstures mantojuma liecību uzkrāšana un saglabāšana.

 

Novadpētniecības krājumā atrodamas grāmatas, bukleti, fotoalbumi, audiovizuālie u.c. veida materiāli par ValkasSmiltenes un Strenču novadiem, novadnieku sarakstītie darbi, Valkā Jāņa Rauskas apgādā izdotās grāmatasPieejama informācija par Valkas novadniekiem  rakstniekiem, Cimzes skolotāju semināra audzēkņiem, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem u.c.  

            

Šeit var iepazīties ar unikālu kolekciju – Zvārtavas pagastā dzimušā dzejnieka Pētera Ludviga Ozoliņa (1907-1980) atstāto literāro mantojumu, ko sakārtojusi un pārrakstījusi viņa dzīvesbiedre Ārija Ozoliņa. Tajā vairāk nekā 30 burtnīcās un kladēs lasāmas dzejas, stāsti, noveles, lugas un epigrammas.

 

Novadpētniecības krājumā pieejami laikrakstu „Mūsu Zeme”„Darba Karogs” un „Ziemeļlatvija” komplekti no 1945.gada līdz mūsu dienām; kā arī laikraksts „Valkas Novada Vēstis”.

 

Laikraksti Valkas Balss (1928-1929) un Ziemeļlatvija (1925-1940) jāmeklē LNB digitālajā bibliotēkā, publikācijas par Valku atrodamas arī citos avotos periodika.lv, tās var meklēt LNB analītikas datubāzē. Vēsturiskas Valkas fotogrāfijas apskatāmas kolekcijā zudusilatvija.lv.

 

Līdz 1999.g. Valkas bibliotēkā tika veidota novadpētniecības kartotēka, kurā ir pāri par 10 tūkstoši kartīšu, no 2000.g. uzsākts darbs pie elektroniskās novadpētniecības datubāzes. Šeit tiek aprakstīti materiāli no preses izdevumiem un grāmatām par Valku, Valkas novadu, ievērojamiem novadniekiem un nozīmīgiem notikumiem. Datubāzē ir pieejami ne tikai bibliogrāfiskie apraksti, bet arī rakstu anotācijas un foto ilustrācijas.