16.08.2021
Eiropas pilsoņu iniciatīvu „Sākt beznosacījuma pamatienākumu visā ES”

Lai pēc iespējas vairāk Latvijas iedzīvotāju būtu informēti par Eiropas pilsoņu iniciatīvu „Sākt beznosacījuma pamatienākumu visā ES”, uzzinātu un izprastu, kas ir beznosacījumu pamatienākumi, esam sagatavojuši publicēšanai otro rakstu vairāku rakstu sērijai par beznosacījuma pamatienākumiem - "Beznosacījumu pamatienākumi un sociālo tiesību pīlāra 20 principi".  

 

Ievadrakstu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu varat lasīt ŠEIT. Lūdzam Jūs atbalstīt šo iniciatīvu, dalīties ar to, kā arī aicinu sekot mums sociālajā vietnē Facebook, meklējot mūs ar atslēgas vārdiem "Sākt beznosacījuma pamatienākumus visā ES".  

 

Kopš 2020. gada 25. septembra Eiropas Savienībā notiek parakstu vākšana Eiropas pil­soņu iniciatīvai „Sākt beznosacījuma pamatienākumu visā ES”. Līdz 2022. gada 25. jūnijam ir nepieciešams savākt 1 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstus, lai to iesniegtu Eiropas Komisijā. Iniciatīvas mērķis ir panākt, ka visā ES saskaņā ar tās ekonomikas politiku tiek ieviesti beznosacījuma pamatienākumi, kas nodrošina ikvienas personas materiālo eksistenci un iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. Iniciatīvu par beznosacījuma pamatienākumu ievie­šanu visā Eiropas Savienībā var parakstīt vietnē https://lv.eci-ubi.eu/. Eiropas pilsoņu iniciatīva ir unikāls veids, kā pilsoņi varat palīdzēt veidot ES, aicinot Eiropas Komisiju ierosināt jaunus tiesību aktus. Tiklīdz kādas iniciatīvas atbalstam ir savākts miljons parakstu, Komisija lems par turpmāko rīcību.  

 

Tēmas, kuras tiks aplūkotas rakstu sērijā par beznosacījuma pamatpienākumiem (BPI) būs saistītas ar tā ietekmi uz sociālajām tiesībām un drošību, taisnīgumu, nabadzību un nevienlīdzību, darbu un pašnodarbinātību, veselību, izglītību, zaļo transformāciju, robotizāciju un automatizāciju, ekonomisko aktivitāti, demokrātiju un tiesiskumu, kā BPI atbilst ES mērķiem un vērtībām, pamattiesību hartai un Sociālo tiesību pīlāra 20 principiem, t.sk. par konferenci Par Eiropas nākotni, u. tml. tēmām, raugoties caur Latvijas prizmu.  

 

Līdz šim Eiropas iniciatīvai "Sākt beznosacījuma pamatienākumus visā ES" kopumā ir savākti vismaz 141900 ES pilsoņu paraksti, no kuriem 3326 ir Latvijas pilsoņu paraksti.

 

Šī informācija ir sagatavota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par publikācijas saturu atbild projekta ”Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES” aktualizēšana Latvijā” īstenotāji - Biedrība „Vecdaugavieši”, projekta numurs: AIF/2021/R/31.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.