06.09.2018
Sporta dzīves organizatoru Jāni Eglīti atceroties

Šā gada pavasarī ilggadējais Valkas rajona sporta dzīves organizators Jānis Eglītis būtu svinējis savu 75. dzimšanas dienu. Ar Valku saistīti 40 viņa dzīves gadi, 30 no tiem pavadīti, organizējot sporta dzīvi Valkas rajonā. Nu jau pagājuši 10 gadi kopš Jānis devies mūžībā.

Par Jāņa Eglīša dzīves svarīgākajiem notikumiem un darba gaitās paveikto stāsta fotogrāfijas, dažādi dokumenti, publikācijas laikrakstos un citas piemiņas lietas.

     

 

JĀNIS EGLĪTIS dzimis 1943. gada 1. maijā Alsviķu pagasta Tūjā. 

«Jānis ir malēnietis. Audzis bez tēva, māte Vera Eglīte vienkāršu ļaužu bērns, kas daudzbērnu ģimenē bija astotā, ar savu divklašu izglītību prata izaudzināt un izglītot savu vienīgo bērnu.» 

/V. Neikšāne laikrakstā «Tava Balss» 1997/

 

Ar Jāņa tēvu Vera iepazinusies kādā ballē, ap 1944. gadu viņš devies uz ASV.

 

Pamatskolā Jānis mācījies Strautiņos. Guvis labus rezultātus vairākos sporta veidos – slēpošanā, vieglatlētikā un sporta spēlēs. Strautiņu septiņgadīgo skolu beidzis 1958. gadā. Vidusskolas gados mācījies arī sporta skolā, nodarbojies ar riteņbraukšanu, volejbolu. Alūksnes 1. vidusskolu beidzis 1962. gadā.

 

Studējis Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā. 1963. gada 16.martā svinējis kāzas ar Miliju. No 3. kursa Jānis iesaukts armijā. Trīs gadus dienējis Minskā. Pec dienesta 1967. gada decembrī sācis strādāt Liepnā par sporta metodiķi, iestājies neklātienē fizkultūras institūtā, mācības beidzis 1972. gadā.

 

“Fizkultūras institūtu beidzis ar specializāciju volejbolā. Valkā ir no 1968. gada 16. aprīļa. Uz Valku viņu pārvilināja Arnis Madisons – tolaik rajona izpildkomitejas priekšnieka vietnieks. Ar bānīti no Alūksnes Jānis sākumā atbrauca viens pats. Strādāja sporta skolā par treneri. Pēc tam Valkas 1. vidusskolā par fizkultūras skolotāju nostrādāja četrus gadus.” 

/V. Neikšāne laikrakstā “Tava Balss” 1997/

 

No 1974. gada bijis sporta biedrības “Vārpa” priekšsēdētājs. 1978. gadā iecelts Valkas rajona izpildkomitejā par fiziskās kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāju. 

Amatu nosaukumi mainījušies, bet būtība palikusi. Jānis bijis klāt visos rajonā notiekošajos sporta pasākumos, gan pats organizējot, gan atbalstot entuziastus.”

/V. Neikšāne laikrakstā “Tava Balss” 1997/ 

 

“No 1992. gada Jānis Eglītis strādāja Valkas rajona padomē par sporta dzīves vadītāju. Viņam tika uzticēti vairāki sabiedriskie pienākumi.”

/no sēru vēsts laikrakstā «Ziemeļlatvija» 2008/

 

Savos darba gados Jānis Eglītis meklējis dažādus risinājumus sportistu atbalstīšanai, tikuši rīkoti sporta pasākumi, ekskursijas, pieredzes apmaiņas un tikšanās ar Igaunijas un Somijas sportistiem. 

«Par svarīgākajiem viņš atzīst sporta notikumus. Viņš uzskata, ka veiksmīgi izdevusies sporta diena «Atvadas vasarai». Prieks par to, ka azartiski kopā ar vecākiem sporto bērni.» 

/S. Pilskalne laikrakstā «Ziemeļlatvija» 2002/

 

Daudzu gadu garumā Jānis Eglītis bijis pasākuma «Sporta laureāts» organizators, izstrādājis tā nolikumu, meklējis sponsorus. Arī Valkas-Valgas skrējiens ir Jāņa iecere, viņš rakstījis nolikumu un veidojis trasi, gādājis par apbalvojumiem un piemiņas veltēm, apkopojis sportistu sasniegumus.

 

Interesanta laika liecība ir 1990. gada Valkas rajona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas rīkojums par pienākumu sadali fiziskās kultūras un sporta darba jautājumu risināšanā starp rajona sporta organizācijām: Valkas rajona Fiziskās kultūras un sporta komiteju, sporta biedrības "Vārpa" Valkas rajona padomi, Tautas izglītības nodaļu un tās Bērnu un jaunatnes fiziskās sagatavotības klubu.

 

Vietējā laikrakstā Jānis publicējis rakstus par sporta tematiku:

«Viens no rajona valdes Sociālā departamenta uzdevumiem sporta jomā ir visādā ziņā sekmēt un atbalstīt sporta kustību, it sevišķi sporta klubu darbību. Katrs klubs ir savas laimes kalējs, arī sadarbojoties ar valsts institūcijām. Sapratīsimies un sadarbosimies!» 

/«Ziemeļlatvija» 1992/

 

Nostrādātajos gados saņemti vairāki apbalvojumi, tai skaitā medaļa par mūža darbu, kā arī medaļa par mūža ieguldījumu arodbiedrības darbā. Brīvajā laikā svinētas savas un kolēģu jubilejas, kopīgās ekskursijās iepazītas tuvākas un tālākas vietas.

 

Darba gaitas Jānis Eglītis beidzis 2006. gada 7. aprīlī. Viens no pēdējiem viņa darbiem bija nolikuma izstrāde 2006. gada ziemas čempionātam distanču slēpošanā.

 

Eglīšu ģimenē dzimuši dēls Normunds un meita Lāsma.Vēlāk Jānis ļoti lutināja savus mazbērnus. 

«Mazbērniem mūsdienīgi vārdi – Kalvis, Elīna, Kristiāna. Jānim patīk ņemties ar mazajiem, jo ir pietiekami pacietīgs un humora pilns. «Mazbērni, gribēdami mani uzrunāt mīlīgāk, saka – mīļo vectēviņ!»»

/V. Neikšāne laikrakstā «Tava Balss» 1997/ 

«Miera osta Jānim ir vasarnīca Bērzezerā. Darba tur gan daudz, bet patīkami savām rokām kaut ko padarīt. Pats cēlis vasarnīcu. Arī pa dārzu patīk ņemties. Ar motobloku apstrādā zemi, kaimiņiem izpalīdz, ja tāda vajadzība. Parasti pats visu sastādot

/V. Neikšāne laikrakstā «Tava Balss» 1997/ 

Dārzam Bērzezerā veltīta vesela pierakstu klade.

 

2008. gada 10. jūnijā Jānis devies mūžībā, apglabāts Alūksnes pilsētas kapos, pirmajos vārtos.

 

Īsi pirms Jāņiem bijušie kolēģi tikās Jānim Eglītim veltītā piemiņas pasākumā Valkas bibliotēkā. Mūsu vēlme – atgādināt par šo cilvēku, viņa dzīvi un darbiem caur fotogrāfijām un sporta gaitu piemiņas lietām, caur laikrakstu publikācijām, dzīvesbiedres Milijas un kolēģu atmiņām. 

 

Vairāk lasīt šeit!

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.