Plāņu bibliotēkā

Bibliotēkas vēsture: 1927.gada 14.februārī Latvijas Nacionālās jaunatnes savienības Plāņu nodaļas valdes pilnvarotais Edgars Prauliņš parakstījis Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēmis 608 grāmatas bibliotēkas ierīkošanai. Bibliotēka atradusies Plāņu pagasta namā.

Bibliotēkā atrodami novadpētniecības materiāli par pagastu, pierakstītas iedzīvotāju atmiņas par Plāņiem, savāktas vēsturiskas fotogrāfijas.

 

"Mēs – pagastam":  bērnu zīmējumi un veltījumi Plāņiem

 

 

2019. gadā novadpētniecības krājums papildināts ar virtuālu izstādi “Plāņi fotogrāfijās” (fotogrāfiju autors Andris Purmalis). 

Konkursam “Novadpētniecība manā bibliotēkā” iesūtītais darbs.

 

Plāņu pagasts fotogrāfijās