24.07.2017
Vērtīgā bibliotekāru tikšanās 20.saietā

2017.gada 18.-19. jūlijā notika Latvijas bibliotekāru biedrības Vidzemes nodaļas 20.saiets - konference
“ESAM IEAUSTI RAKSTI SAVĀ VALODĀ, ZEMĒ UN NOVADĀ”.

 

Konferencē no Valkas piedalījās arī novada Centrālās bibliotēkas darbinieces - galvenā bibliogrāfe Irina Grīslīte un galvenā bibliotekāre Monta Sausā.

 

Tajā dzirdētās atziņas un secinājumi ir vērā ņemami gan bibliotēku darbiniekiem, gan apmeklētājiem:

  • Sniedzot informāciju, nepārtapt par dažādu institūciju «pārstāvjiem», regulāri aizpildot Lauku atbalsta dienesta un VID veidlapas, veicot avio biļešu rezervāciju, banku maksājumus u.tml.
  • Organizējot kultūras un izklaides pasākumus, nepārņemt kultūras darba 
    organizatora pienākumus.
  • Vācot novadpētniecības materiālus un atmiņas, nedublēt muzeja uzdevumus.
  • Aizstājot projektu speciālistus pagastā, neieguldīt lielus bibliotekārā darba laika un radošuma resursus pagasta vispārējās kultūras un sporta dzīves uzlabošanā, gūstot mazu labumu bibliotēkas attīstībai.

 

Citāts, kas ir ļoti aktuāls bibliotēku darbā - Nākotne ir atkarīga no tā, ko Jūs darāt šodien! (“The future depends on what we do in the present") /Mahatma Gandhi/

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.