29.02.2024
Vēl trīs pagastu bibliotēkās pieejami pieprasītākie valsts un pašvaldības pakalpojumi

No 1. marta Vijciema, Zvārtavas un Kārķu bibliotēkās darbu  uzsāk Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC), kuros varēs pieteikt un saņemt atsevišķus pieprasītākos valsts un pašvaldības pakalpojumus.

 

Sākot no marta, arī Vijciema, Zvārtavas un Kārķu pagasta iedzīvotājiem bibliotēkas telpās būs pieejama informācija par valsts un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, atbalsts e-pakalpojumu pieteikšanas un saņemšanas portālā www.latvija.gov.lv un apmācība darbā ar datoru un citām tehniskām ierīcēm, kas ikvienam apmeklētājam bez maksas pieejamas īpaši izveidotā darba vietā.

 

Lai saņemtu VPVKAC pakalpojumus nepieciešams personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID) un kāds no autentifikācijas rīkiem (internetbanka, eID u.c.).

 

Plašāk par VPVKAC pieejamajiem pakalpojumiem šeit

 

Kopš 2022. gada vasaras, līdz ar Ērģemes bibliotēkas jauno telpu atvēršanu, tajās veiksmīgi darbojas VPVKAC. Tā pakalpojumus katru mēnesi izmanto ap 20 klientu un populārākie no tiem ir atbalsts e-paraksta izmantošanā, slimības pabalsta pieteikšana un gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana.

 

VPVKAC Valkas novada pagastos

 

 

Vijciema pagasta VPVKAC, Vijciema bibliotēka,  “Druvas”, Vijciems

 

Kontakti:

vijciems@pakalpojumucentri.lv 

+371 64212021

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 9:00 - 17:00

Otrdiena: 9:00 - 17:00

Trešdiena: 9:00 - 17:00

Ceturtdiena: 9:00 - 17:00

Piektdiena: 9:00 - 17:00

 

 

Zvārtavas pagasta VPVKAC, Zvārtavas bibliotēka,  “Luturskola”, Stepi, Zvārtavas pagasts

 

Kontakti:

zvartava@pakalpojumucentri.lv 

+371 64212022

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 - 13:00

Otrdiena: 8:00 - 13:00

Trešdiena: 8:00 - 17:00

Ceturtdiena: 8:00 - 17:00

Piektdiena: 8:00 - 17:00

 

 

Kārķu pagasta VPVKAC, Kārķu bibliotēka,  “Ausmas”, Kārķi

 

Kontakti:

karki@pakalpojumucentri.lv 

+371 64212020

 

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 9:00 - 18:00

Otrdiena: 8:30 - 15:30

Trešdiena: 8:30 - 15:30

Ceturtdiena: 8:30 - 15:30

Piektdiena: 8:30 - 15:30

 

 

Ērģemes pagasta VPVKAC, Ērģemes bibliotēka, “Čiekuriņi”, Ērģeme

 

Kontakti:

ergemesbiblioteka@valka.lv

+371 26204779

 

Darba laiks:

Pirmdiena: 8:00 - 15:00

Otrdiena: 8:00 - 15:00

Trešdiena: 8:00 - 15:00

Ceturtdiena: 8:00 - 15:00

Piektdiena: 8:00 - 15:00

 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Ance Andrējeva-Empele
Valkas novada Centrālās
Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.