26.04.2018
Valkas reģiona Bibliotēku darbinieku seminārs Valkā

23. aprīlī Valkas novada centrālajā bibliotēkā notika Valkas, Smiltenes un Strenču novada bibliotēku darbinieku seminārs.

 

Darba kārtībā sniegt ieskats šados tematos:

  • Kā strādājām 2017. gadā. Rezultāti un veiksmes stāsti. (G. Dubrovska, VNCB direktore)
  • Darbs ar personas datiem bibliotēkā. (L. Rozīte, VNCB Lasītāju apkalpošanas nod. vad.)
  • Tikšanās ar Kārli Krēsliņu, saeimas deputātu, rezerves brigādes ģenerāli, grāmatas “No lauku puikas līdz ģenerālim” autoru.
  • Bezmaksas tiešsaistes rīku izmantošana: “Google” vide – dokumenti, anketas, prezentācijas, www.canva.com un www.fotojet.com iespējas informatīvu materiālu veidošanā. (A. Rudīte, VNCB galvenā bibliotekāre)
  • u.c. aktuāli darba jautājumi.
  • Vislatvijas lasīšanas veicināšanas programma “Grāmatu starts”. Piedalās Valkas novada Lugažu, Sēļu, Kārķu, Vijciena, Zvārtavas un Ērģemes bibliotēku vadītājas.
Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.