02.11.2018
Valkas reģiona bibliotekāru seminārs Smiltenē

13. novembrī Smiltenes novada bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā  Smiltenē, Gaujas ielā 1  notiks Smiltenes, Strenču un Valkas novada bibliotēku darbinieku seminārs.

 

Darba kārtība:

9:30   Ik jubileja – tikai ziedošs mirklis,

          Kas brīdi dienu laivai stāties liek.

          /K. Apškrūma/

 Kolēģu - jubilāru sumināšana.

 

10.00 Konkursa “Ziņas par krājumu, izmantojot BIS Alise iespējas” 2. kārtas rezumējums un secinājumi.

 Dace Pasopa, Valkas NCB Kalaloģizācijas un automatizācijas nod. vad.

 

10:30 Novadpētniecības konkursa “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei” noslēgums.

 Jana Čākure, Valkas NCB galvenā bibliotekāre

 

 11.15 Pārtraukums

 

12.00 Rakstnieka J. Ūdra priekšlasījums “Kārlis Ulmanis. uzspiestie mīti, noklusētā patiesība”.

Par Latvijas valsts  prezidentu K. Ulmani un viņa lomu sarežģītajā Latvijas vēsturē.

 

Informāciju sagatavoja

Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Ginta Dubrovska

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.