23.08.2022
PAPILDINĀTS! Valkas novada Dzejas dienā jaunākais no pašmāju dzejniekiem

10. septembrī plkst. 13 ikviens interesents gaidīts Valkas pilsētas kultūras nama Livonijas zālē uz ikgadējo Valkas novada Dzejas dienu “Cita pasaule un tomēr tā pati” un Silvijas Doršas sastādītās grāmatas par brāli – dzejnieku Aldi Štelcu “Es esmu mākslinieks” atvēršanu.

 

Šogad Valkas novada dzejas dienā skanēs vietējo dzejnieku jaunākie darbi – dzejoļi, panti un peršas – tā savu daiļradi raksturo paši dzejnieki. Kurš ko raksta un kāpēc savu radošo veikumu raksturo tieši šajā vārdā “perša”, uzzināsim pasākuma laikā.

 

Dzejas dienas moto – “Cita pasaule un tomēr tā pati” sasaucas gan ar šodienas pasaules izjūtu, kad liekas, ka nekas nav tā kā bijis, gan arī dzejas pasauli, kas šķietami ir cita, vienmēr mainīga, bet tomēr runā par dzīvi, kurā dzīvojam.

 

2022. gada dzejas dienā piedalās dzejnieki Anita Anitīna, Aija Ābena un Normunds Rudzītis. Ar īpaši sagatavotu muzikālo priekšnesumu uzstāsies “Nāburgi” spēlmaņi, atskaņojot katram dzejniekam un viņa daiļradei atbilstošus skaņdarbus.  

 

Dzejniece Anita Anitīna ir patiesa valcēniete. Valkā viņa ir dzimusi, mācījusies un joprojām dzīvo, strādā un raksta dzeju. Izdoti divi dzejas krājumi – 2005. gadā “Ar aizlauztiem spārniem” un 2012. gadā “Pieskāriens”. Pirmo dzejoli Anita uzrakstīja padsmit gados un ar laiku atskārta, ka atskaņās izteikties ir vieglāk. Sajūtas, prieki, sāpes, dzīve, sapņi, atskaņas no citu dzīvēm un redzētā savā tuvākajā apkārtnē ir tikai dažas no tēmām, kuras viņa apdzejo.  Kādā intervijā Anita atklāj, ka dzeja vieglāk top tajos dzīves posmos, brīžos, kad ir smagi, un dzejas rakstīšana viņai ir kā sevis “sakārtošana” un došanās pretī labākam periodam.    

 

Valkas novada literāte Aija Ābena Valkā dzīvo kopš 1986. gada, kad pēc Smiltenes Tehnikuma beigšanas tika nosūtīta praksē Valkas novadā. Aija jūtas Valkai piederīga, jo šeit pavadīta lielākā daļa mūža. Līdz dzejas rakstīšanai viņa esot nonākusi pakāpeniski – sākumā rakstīti atgadījumi no dzīves kā stāsti, ar mērķi tikt galā ar pārdzīvojumiem. Ik gadu tie kļuva aizvien īsāki, līdz ieņēma dzejoļu formu, bet galvenās tēmas nemainīgas – personiskā pieredze, ģimene un draugi. Pirmos dzejoļus publicēt viņu pierunāja meita Anna. Tie iekļauti septiņos dzejas autoru kopkrājumos, savukārt 2012. gadā izdots viņas dzejoļu krājums “Tavai dvēselei”. Šobrīd, dēla Jāņa mudināta, viņa strādā pie kriminālromāna “Gaiļa cīņas” rakstīšanas.

 

Normunds Rudzītis ir dramaturgs, dzejnieks un prozaiķis, kurš uz Valku pārcēlās pirms 12 gadiem. Pēc viņa iniciatīvas izveidota Valkas novada literārā apvienība un Valkā, 2011. gadā prezentēts viņa pirmais dzejoļu krājums “Van vet āken”.

 

Šogad Valkas novada Dzejas dienu papildinās grāmatas “Es esmu mākslinieks” atvēršana, kuru veidojusi kādreizējā Valkas BJIC “MICE” un Valkas mazpulku vadītāja Silvija Dorša. Grāmata ir par S. Doršas brāli – mākslinieku un dzejnieku Aldi Štelcu, kurā apkopotas viņa gleznu reprodukcijas un dzejoļi. Kā atzīst Silvija: “Šī ir mana dāvana brālim, kuras tapšanā un izdošanā iesaistījās tuvinieki. Tagad patiesi priecājos, ka esmu to paveikusi un varu dalīties savā priekā gan ar brāļa kolēģiem, draugiem, tuviniekiem, gan visiem, kam Aldis bija zināms.” Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties jaunizdoto grāmatu.

 

#Dzejasdienas2022

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ance Andrējeva-Empele

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.