08.09.2023
Valkas bibliotēkā izstāde par skolmeistariem

Uzsverot pedagogu nozīmīgumu intelektuālas, kulturālas un humānas sabiedrības veidošanā un atzīmējot jaunā mācību gada sākšanos, visu septembri Valkas bibliotēkas novadpētniecības stendā apskatāma izstāde “Iedēstīt prieku mācīties. Skolmeistari, Cimzes audzēkņi – 2023. gada jubilāri”. Ekspozīcijā apkopotie materiāli sniegs ieskatu Jāņa Cimzes Vidzemes skolotāju semināra audzēkņu – Apsīšu Jēkaba (1858–1929), Augusta Kažoka (1863–1893), Jēkaba Pilsātnieka (1838–1879), Jēkaba Zvaigznītes (1833–1867), Toma Gailīša-Gaiduļa (1843–1917), Jāņa Kauliņa (1863–1940), Jāņa Klāviņa (1843–1902) un Eduarda Inzelberga (1858–1930) biogrāfijās.

 

Visu skolotāju skolotājs Jānis Cimze, kurš sagatavojis ap 430 pedagogu, rakstījis: “Skola ir arkls, ar ko izravē nezāles. Izmantojiet šo darba rīku, un jūs ieraudzīsiet savu tautu atbrīvotu no garīgām vainām... Skola ir tā, kas var sagatavot tautu garīgu vērtību izmantošanai.”  Tomēr, kā zināms, to, kāda būs raža, nosaka arājs/pedagogs – viņa rūpība, uzcītība un nodošanās amatam. Vēstures liecībās atrodams, ka šāds pedagogs – sava amata meistars, bijis Jāņa Cimzes audzēknis Augusts Kažoks – skolotājs, dzejnieks un atdzejotājs. Kādu laiku strādājis par skolotāju arī Ērģemē, kur nav sapraties ar vietējo mācītāju, pārvācoto latvieti Spalvingu, tāpēc bijis spiests aiziet. Pēc Kažoka aiziešanas kāds no viņa bijušajiem audzēkņiem vēstulē rakstījis: “Jūsu piemiņa Ērģemē nezudīs, kamēr vēl kāds no Jūsu krietniem skolēniem dzīvos. Lai gan jūs vairs neesat Ērģemē, Jūsu gars dzīvo un strādā pie dažiem Jūsu skolēniem.” Savukārt, pats par savu profesiju A. Kažoks teicis: “Tautas skolotājam vajag būt klintij bangojošā jūrā.”

 

“Skolotājs spēj tikai jūs modināt un mudināt, jums jāmostas, jāceļas pašiem; viņš var jums rādīt ceļu un jūs vadīt, jāskatās un jāiet jums pašiem; skolotājs var izskaidrot un stāstīt, pašiem jāstrādā, jāsaprot un jādomā; skolotājs var jūs drošināt, jums palīdzēt, bet pašiem jums jācīnās, jācenšas, jādzīvo.”

 

Aicinām apmeklēt izstādi un atklāt, kas iedvesmojis šos Cimzes audzēkņus mācīt citus un kādu mantojumu tie atstājuši. 

 

 

Informāciju sagatavoja:
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Vecākā bibliotekāre novadpētniecības darbā
Jana Čākure

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ance Andrējeva-Empele

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.