22.04.2024
Nāc uz “Mazā Pūčulēna skolu” Valkas novada bibliotēkās!

Līdz maija beigām Valkas  bibliotēka aicina ģimenes, kurās aug 3-4 gadus veci bērni, pieteikties “Mazā Pūčulēna skolas” nodarbībām savai dzīves vietai tuvākajā bibliotēkā.

 

“Mazā Pūčulēna skola” ir iespēja iepazīt dažādo grāmatu pasauli un bibliotēku kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosināt bērnos lasītprieku un stiprināt lasīšanas tradīciju ģimenēs. Skoliņa tiek īstenota LNB Bērnu literatūras centra izveidotās lasītveicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros.

 

Valkas novadā “Mazā Pūčulēna skolas” pirmās divas nodarbības notiks vasarā, ģimenes dzīvesvietai tuvākajā bibliotēkā – Ērģemē, Kārķos, Valkā, Vijciemā vai Zvārtavā. Trešā un noslēdzošā tikšanās plānota oktobrī Valkas bibliotēkā, kad katram dalībniekam tiks dāvināts īpaši veidots „Grāmatu starta“ komplekts: mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu.

 

Pieteikšanās nodarbībām līdz 31. maijam, rakstot vai zvanot uz tuvāko bibliotēku:

 

Ērģemes bibliotēka – ergemesbiblioteka@valka.lv, 26204779, Līga Kondratjeva

Kārķu bibliotēka – karkubiblioteka@valka.lv, 26160869, Inga Bāliņa

Valkas bibliotēka – bernubiblioteka@valka.lv, 29153117, Una Grāve

Vijciema bibliotēka – vijciemabiblioteka@valka.lv, 27326139, Ilona Motuka

Zvārtavas bibliotēka – zvartavasbiblioteka@valka.lv, 22034783, Ineta Namniece

 

Lasītveicināšanas programma “Grāmatu starts” tiek realizēta septīto gadu un Valkas novadā tās darbu koordinē Valkas novada Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar Ērģemes, Kārķu, Vijciema un Zvārtavas bibliotēkām. Dalību programmā atbalsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība un Valkas novada dome.

  

 

#GrāmatuStarts #VNCBBērnuliteratūrasnodaļa

 

 

Informāciju sagatavoja:

Una Grāve,

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.