10.10.2019
Lasīšanas darbnīca Valkas bibliotēkā

Lasīšanas darbnīca ir Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas iniciatīva, kurā tiek vadītas nodarbības bērniem, īstenojot tās Valkas pilsētas bērnudārzos, kā arī bibliotēkā.

 

Lasīšanas darbnīcas nolūks ir atklāt, ka lasīt ir interesanti un lietderīgi, ka tas ir aizraujošs notikums un patīkams process.

 

Lasītprasme ir cilvēkam iegūstama un attīstāma prasme. Tā nepieciešana gan izglītošanas procesā, gan veicot dažādus ikdienas darbus visa mūža garumā, lai iegūtu informāciju, vērtētu to, lai runātu un izteiktu savas domas un vajadzības.

 

Lasītprasme apgūstama jau agrīnā vecumā, un ir viena no svarīgākajām prasmēm – tā ir kā pamats visa cita izzināšanai, apguvei un sevis attīstībai.

 

Nodarbībā tiek iekļautas dažādas aktivitātes – runāšana, klausīšanās, domāšana, sadarbība, rotaļas, praktiska un radoša darbošanās. Bērni tiks rosināti piedalīties LNB Bērnu literatūras centra lasītveicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija“.

 

  

 

Una Grāve

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.