03.03.2023
Kāds bijis aizvadītais gads Valkas un Smiltenes novada bibliotēkās?

Ceturtdien, 2.martā, tiešsaistes konferenču platformā “Zoom” tika aizvadīts ikgadējais Valkas reģiona publisko bibliotēku darbinieku seminārs “Atskats un pārdomas par 2022. gadā paveikto”. Pēc Valkas novada Centrālās bibliotēkas vadītājas Līgas Teteres uzrunas, vārds tika dots Valkas un Smiltenes novada pagastu bibliotēku vadītājām.

 

Patīkams pārsteigums, apkopojot 2022. gada reģiona publisko bibliotēku pārskatus, bija Gaujienas, Drustu un Trapenes bibliotēku iesniegtie rādītāji par bibliotēkas lietotāju skaitu. Aizvadītajā gadā šajās reģiona bibliotēkās iedzīvotāju bibliotekārais aptvērums ir bijis 37 - 45%, kas ievērojami pārsniedz 2021. gadā valstī vidējo 35%. Bibliotēku vadītājas  - Inga Apsīte, Aija Ciguze un Dzidra Zariņa atklāja, ka sadarbība ar pašvaldību un izglītības iestādēm, piedāvāto pakalpojumu daudzveidība un kvalitāte, kā arī laipna un pretimnākoša apkalpošana ir veiksmes pamatā.

 

Par tēmu “Pagasta detektīvs” jeb par novadpētniecības darbu savās bibliotēkās informēja Kārķu un Launkalnes bibliotēku vadītājas – Inga Bāliņa un Inese Pēča. Viņas pērnā gada laikā apkopojušas un reģistrējušas apjomīgu materiālu klāstu ar sava pagasta vēstures liecībām – publikācijām, fotogrāfijām, liecinieku atmiņu stāstiem u.c.

 

Izglītība ir nenovērtējama, profesionālā pilnveide un zināšanu papildināšana ļauj paskatīties uz lietām kritiski un uzdrošināties veikt pārmaiņas. 2022. gadā apmeklēto mācību un pieredzes apmaiņas braucienu skaits Raunas un Grundzāles bibliotēkās ir bijis vērā ņemams. Par to, kas no dzirdētā uzrunāja, iedvesmoja pārmaiņām, kas ticis ieviests, kā un vai uzlabojies bibliotēkas darbs, kā arī uz citiem jautājumiem savās prezentācijās atbildēja Digna Soboļeva un Ilona Briede. Diskusijā valdīja vienprātība – darba devējam ir jāatbalsta darbinieku profesionālā pilnveide, lai bibliotēkas varētu smelties jaunas idejas, kā arvien uzlabot bibliotēkas pakalpojumus un piedāvājumu.

 

Darbs ar bērnu un jauniešu auditoriju bibliotēkās ir ļoti būtisks, lai sabiedrībā arvien aktualizētu jautājumu par bērnu lasītprasmes nozīmi, kā arī lai no mazotnes veidotu bibliotēkas apmeklēšanas paradumu. Gan lasot atskaites, gan sekojot līdzi bibliotēku aktivitātēm sociālajos tīklos, var manīt, ka bērnu čalas Ērģemes, Apes un Palsmanes bibliotēkās ir dzirdamas visai bieži.  Bibliotēku vadītājas tika aicinātas atklāt, kas tiek darīts, lai bērni un jaunieši nāktu, darbotos un pavadītu savu brīvo laiku bibliotēkā. Arī šīs kolēģes minēja, ka svarīga ir sadarbība ar pašvaldību un izglītības iestādēm, spēja komunicēt ar pedagogiem un pielāgoties, bet kā pats svarīgākais tika minēts - spēja pašiem būt kā bērniem un radīt sajūtu, ka viņi te ir gaidīti.

 

Visplašākās diskusijas izvērsās pēc Zvārtavas bibliotēkas vadītājas Inetas Namnieces un Brantu bibliotēkas vadītājas Līgas Skujiņas prezentācijas par viņu pieredzi, organizējot dažādas gan literatūras, gan rokdarbu, gan mākslas darbu u.c. izstādes bibliotēkas telpās. Tika pārrunāts, vai izstāžu organizēšanai ir pievienotā vērtība, kāds ir to mērķis un kādas tematikas izstādes apmeklētājus interesē vairāk.      

 

Nedaudz citādāk uz bibliotekāra darbu ļāva paraudzīties Blomes bibliotēkas vadītājas Evitas Bormanes un Vidagas bibliotēkas vadītājas Ingas Ivanovas stāstījums. Viņām vēl nav pilna gada darba pieredze bibliotekārajā darbā, tāpēc viņu iespaidi par darbu bibliotēkā un nozari kopumā ir pavisam svaigi. Abas atzīst, ka dienā nepietiek stundu, lai paveiktu visu, kas ieplānots – dienas bibliotēkā paiet raiti – darbs ar klientiem, kvalitatīva pakalpojumu nodrošināšana, pasākumu un nodarbību rīkošana, vadīšana u.tml.

 

Kopā lietas notiek ātrāk un interesantāk. Veiksmīga sadarbība ar pašvaldību un tās iestādēm ir būtiska panākumu atslēga. Birzuļu un Variņu bibliotēku vadītājas ir gājušas tālāk un paplašinājušas sadarbības partneru loku, atrodot tādus arī ārpus novada robežām. Ditai Mariannai Lapiņai un Madarai Antēnai tas ļāvis ne vien padarīt bibliotēkas piedāvājumu daudzpusīgāku, bet arī popularizēt savu novadu un pagastu.  

 

Paldies kolēģēm par ieguldīto darbu bibliotēkas un pagasta dzīves dažādošanā. Semināra noslēgumā vēlreiz pārliecinājāmies, ka Valkas un Smiltenes novadā ir lieliskas bibliotekāres, ar savu unikālo pieeju bibliotekāra darbam un mums apkārt darbojas atsaucīgi un ieinteresēti kolēģi!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ance Andrējeva-Empele

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.