19.10.2019
Izstāde “Šķūnītī saglabātais mantojums”

Vēl līdz 31. oktobrim apskatāma Valkas advokātam un literātam Kārlim Biseniekam veltītā izstāde.

 

Pavasarī biedrība “Aleksandra Pelēča lasītava” izdevusi Kārļa Bisenieka grāmatu “Ar mugursomu”, kurā apkopots viņa ģimenē saglabātais literārais mantojums – dzejoļi, biogrāfiskie tēlojumi, stāsti, esejas un literārās pasakas, ko papildina dzimtas arhīva dokumenti un fotogrāfijas. 17. oktobrī “Vakarēšanā ar akmeni” valcēnieši tikās ar literāta mazdēlu Gaidi Bogdanovu un grāmatas sastādītāju sabilnieci Ziedīti Začesti.

 

Izstādē apskatāma neliela daļa no neparastā valcēnieša Kārļa Bisenieka saglabātā arhīva. Skolas laiku liecības un fotogrāfijas stāsta par mācībām Valkas 2. pamatskolā, Valkas valsts ģimnāzijā un studijām Latvijas Universitātē. Dažādi dokumenti liecina par notikušo advokāta gaitu sākuma gados. Interesanta ir vēstule, kurā viņš apraksta nepieciešamību pamest savu advokāta praksi Balvos, lai atgrieztos Valkā tēva mājā Lapskalnos.

 

Saglabāti ne tikai padomju gadu preses izdevumi, bet arī trīsdesmito gadu laikraksta "Ziemeļlatvija" numuri, kuros publicēti Kārļa Bisenieka dzejoļi. Izstādē var iepazīties ar Valkas bibliotēkas kādreizējās direktores Ausmas Vaļģes sniegto raksturojumu, no kura uzzinām, ka advokāts Bisenieks ir aktīvi piedalījies bibliotēkas rīkotajos pasākumos, saglabājusies arī runa, kas teikta, valcēniešiem tiekoties ar rakstniekiem Ēvaldu Vilku, Ojāru Vācieti un Gunāru Priedi 1958. gadā.

 

Savā autobiogrāfijā Kārlis Bisenieks rakstījis: “Šai planētā ierados ziemas pēdējā dienā. Balodis eglē man mācīja patskaņus. Čūska sūnās – kā šņāceņi jāizdveš. Vārpatas spītu un vizbules maigumu iedzēru reizē ar mātes pienu. Virs manas kautrīgās pieres brieda nekautrīgs matu mežs. Es ienācu dzīvē kā svešā pilsētā, meklēdams sapnī bruģētu ielu...”

 

Ar to un vēl daudz ko citu var iepazīties izstādē “Šķūnītī saglabātais mantojums”.

 

 

Pēcvārds izstādei.

Tai noslēdzoties, tapusi virtuāla izstāde "Šķūnītī saglabātais mantojums: valcēnieša Kārļa Bisenieka arhīvā ieskatoties" (PDF)

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.