13.10.2017
Izsludina konkursu “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei”

Sagaidot Latvijas simtgadi, Valkas novada Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Smiltenes novada bibliotēku un Strenču pilsētas bibliotēku aicina ikvienu reģiona bibliotekāru turpmākā gada laikā novadpētniecības darbu veltīt padziļinātai sava novada, apdzīvotās vietas izpētei, veidojot vēstījumus par cilvēkiem, viņu dzimtām, objektiem, dabas pieminekļiem, tradīcijām u.c. kultūrvēsturiskajām vērtībām, kas jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

 

Konkursa “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei” NOLIKUMS

1. Konkursa mērķis

 

Izzinot un apkopojot informāciju par esošām vai zudušām Smiltenes, Strenču un Valkas novadu vērtībām un dokumentējot savākto materiālu, saglabāt sava novada kultūrvēsturisko mantojumu un atbilstoši informācijas tehnoloģiju iespējām padarīt to pieejamu sabiedrībai, tā stiprinot piederības sajūtu savai valstij.


2. Konkursa uzdevumi


2.1 Turpināt vākt, apkopot un dokumentēt nepublicētos un publicētos materiālus, kā arī mutvārdu vēstījumus par novadu un novadniekiem.
2.2 Popularizēt novadpētniecības krājumu globālajā tīmeklī, nodrošinot tam attālinātu pieeju.

 

 

3. Konkursa dalībnieki


Tiks vērtētas visas novadu publiskās bibliotēkas.


4. Konkursa norise


Konkursa norises laiks no 2017. gada 16. oktobra līdz 2018. gada 30. septembrim.


5. Konkursa darbu iesniegšanas kārtība


Darbi jāiesūta līdz 2018. gada 30. septembrim uz e-pastu: valkasbiblioteka[uz]valka[punkts]lv ar norādi – Novadpētniecības konkursam. Darba veids: ppt, pdf, mp4 u.c.

 

6. Konkursa vērtēšanas komisija


Iesūtītos darbus vērtē neatkarīga žūrija četru cilvēku sastāvā. Katrs žūrijas loceklis darbus vērtēs individuāli piecu baļļu sistēmā. Gala vērtējumu veido visu žūrijas dalībnieku vērtējumu summa.

 

7. Iesniegto darbu izvērtēšanas kritēriji:


7.1. idejas oriģinalitāte,
7.2. materiālu aptvērums,
7.3. kopskats un izpildījums.


Konkursa uzvarētājiem (trīs labāko darbu autoriem) – balvas.


Iesniegtie darbi tiks ievietoti Valkas novada Centrālās bibliotēkas mājas lapas http://biblioteka.valka.lv/ Novadpētniecības sadaļā “Mūsu stāsti Latvijas simtgadei”.


Konkursa nolikums publicēts Valkas novada Centrālās bibliotēkas mājas lapā http://biblioteka.valka.lv/ un izsūtīts visām Valkas, Smiltenes un Strenču novadu publiskajām bibliotēkām.


Vērtēšanas komisija:


Priekšsēdētāja:
Jana Čākure – Valkas novada CB galvenā bibliotekāre
Komisijas locekļi:
Alda Liuke – Smiltenes novada bibliotēkas bibliotekāre
Ilvija Ķimse – Strenču novada Jērcēnu bibliotēkas-informācijas centra vadītāja
Ginta Dubrovska – Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore

 

Papildus informāciju par konkursa norisi iespējams saņemt pa tālruni 64724450 vai rakstot uz e-pastu: jana[punkts]cakure[uz]valka[punkts]lv

 


Nolikums izstrādāts 2017. gada 9. oktobrī Valkas novada Centrālajā bibliotēkā.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.