13.01.2021
Izsakām līdzjūtību Kornēlijas Apškrūmas tuviniekiem

Un tomēr –
par pašu vissīkāko dzirksti
es atmiņā kādā
vēlos būt,
lai kādreiz tās grāmatas
vaļā ver pirksti,
kur manu sirdi
un dvēseli jūt.
(K. Apškrūma)

 

Valkas novada Centrālās bibliotēkas kolektīva un lasītāju vārdā izsakām līdzjūtību Kornēlijas Apškrūmas tuviniekiem, no dzejnieces atvadoties.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.