08.03.2016
Ārlietu ministrija piedāvā e-pakalpojumu – Konsulārais reģistrs

Ārlietu ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus, kuri ceļo uz ārvalstīm, izmantot ministrijas piedāvāto e-pakalpojumu un reģistrēt plānoto ceļojumu Konsulārajā reģistrā:

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts

 

Ja plānots īslaicīgi (līdz trīs mēnešiem) izbraukt no Latvijas, Ārlietu ministrija aicina ikvienu ceļotāju reģistrēties Konsulārajā reģistrā, lai krīzes (dabas katastrofu, politisko nemieru, kara darbību utt.) gadījumā jebkurā no pasaules valstīm varētu ar personu sazināties un nodrošināt operatīvu nepieciešamās konsulārās palīdzības sniegšanu. Reģistrācija Konsulārajā reģistrā ir brīvprātīga un bezmaksas.

 

Savā profilā izveidotajam ceļojumam iespējams pievienot arī citus līdzbraucējus. Reģistrēties var arī, atrodoties ārpus Latvijas.

 

Konsulārajā reģistrā iekļautās ziņas ir konfidenciālas, pieejamas tikai konsulārajam dienestam un tiks izmantotas tikai krīžu gadījumos.

 

Kā rīkoties ārkārtas situācijā ārvalstīs

Ārkārtas situācijā ārvalstī konsulāro palīdzību iespējams saņemt:

 

Konsulāro palīdzību var saņemt:

  • Ja ir nozagts/pazudis personu apliecinošs dokuments/ bankas karte un/vai nauda
  • Aizturēšanas gadījumā ārvalstī ir tiesības sazināties ar savas valsts pārstāvniecību. Pārstāvniecība aizsargās aizturētās personas tiesības un likumīgās intereses, bet nevarēs sniegt juridisku konsultāciju vai iejaukties ārvalstu tiesībsargājošo un citu iestāžu darbā.
  • Ja, atrodoties ārvalstīs kopā ar tuviniekiem, kāds no tiem cieš negadījumā vai iet bojā, par notikušo nekavējoties jāpaziņo vietējai policijai un Latvijas pārstāvniecībai. Pārstāvniecība informēs par formalitātēm, kas kārtojamas cietušā vai mirušā tuvinieka pārvešanai uz Latviju.

 

Latvijas pārstāvniecība nevar apmaksāt ceļotāju rēķinus, pasūtīt biļetes un rezervēt viesnīcu, iekārtot darbā vai panākt labāku pakalpojumu kvalitāti nekā vietējiem iedzīvotājiem.

 

Ceļotāju drošībai:

  • Apdrošināt veselību un dzīvību, iegādājoties veselības un dzīvības apdrošināšanas polisi, kas nodrošina arī pārvešanu uz Latviju smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.
  • Ja ceļojums plānots uz Eiropas Savienību, Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu vai Šveici, Nacionālajā veselības dienestā (www.vmnvd.gov.lv) noformēt bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).  
  • Iepazīties ar izvēlētās valsts ieceļošanas noteikumiem, likumiem un paražām.  Nepieciešamības gadījumā sazināties ar attiecīgās valsts pārstāvniecību (http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas).
  • Ārlietu ministrijas interneta mājaslapas www.mfa.gov.lv sadaļā „Ceļo droši” izlasīt brīdinājumus ceļotājiem ar informāciju par valstīm vai atsevišķām to teritorijām, kuras nav ieteicams apmeklēt, vai kuras apmeklējot jāievēro īpaša piesardzība.
  • Pirms ceļojuma sazināties ar Latvijas Infektoloģijas centru (www.lic.gov.lv), lai precizētu, vai pirms plānotā ceļojuma jāvakcinējas.

 

Kas jāzina ceļojot: Buklets "Ceļo droši"

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.