06.02.2017
Latviešu oriģinālliteratūra Valkas reģiona bibliotēkās

Valkas novada Centrālajā bibliotēkā saņemta grāmatu kolekcija „Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās”.

 

Valsts Kultūrkapitāla Fonda projektu konkursu 2.kārtā tika apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādātais projekts „Latviešu oriģinālliteratūra Latvijas bibliotēkās”. Minētā projekta ietvaros tika izveidota ekspertu komisija, kas izvērtēja un apstiprināja latviešu oriģinālliteratūras grāmatu kolekcijas. Valkas reģionā saņemtā kolekcija kopā ietver 67 eks. par EUR 578,88, kas sadalīta visām Valkas, Strenču un Smiltenes novada publiskajām bibliotēkām.

 

Kolekcijā lasītājiem tiek piedāvāti vērtīgi prozas un dzejas darbi, publicistika un zinātniski pētījumi.

 

Vitolda Muižnieka  monogrāfija “Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.-18. gadsimta apbedīšanas vietu materiāla” ir pirmais apkopojošais pētījums, kurā sistematizēts un analizēts mūsdienu Latvijas teritorijā arheoloģiski vāktais materiāls. 

 

Mākslas zinātniece Ginta Gerharde-Upeniece ir autore grāmatai “Māksla un Latvijas valsts 1918-1940”. Būtiska darba vērtība ir daudz iepriekš nezināmu vai precizētu faktu, kas atrasti, izmantojot Ārlietu ministrijas arhīva un Saeimas bibliotēkas materiālus. Tiešu pasūtinājumu rezultāts reti kad ir izcils mākslas darbs, bet tas var būt liecība par konkrētu laiku. Grāmata neviļus liek domāt arī par paralēlēm notiekošajā mūsdienu Latvijā.

 

Vēl viena apjomīga monogrāfija ”Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā” ir autores Ineses Žunes reveranss vijolei, mūzikas instrumentam, kas ļoti piederas latviešu mentalitātei.

 

Aicinām iepazīties ar visām kolekcijas grāmatām un interesēties sev tuvākajā bibliotēkā par iespēju tās izlasīt.

 

1.

Aivars, Eduards. Parādības. – Rīga : Neputns, 2016.

2.

Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne: 1941-1944. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

3.

Auziņš, Arnolds. Dzīvās atbalsis. – Rīga : Jumava, 2016.

4.

Bankovskis, Pauls. Trakie veči. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

5.

Belševica, Vizma. Bille. – Rīga : Mansards, 2016.

6.

Berelis, Guntis. Vārdiem nebija vietas. – Rīga : Dienas Grāmata, 2015.

7.

Briedis, Ronalds. Zāles pret nemirstību. – Rīga : Neputns, 2016.

8.

Būmane-Grasmane, Ilze. Elefantību meistars. – Rīga : Mansards, 2016.

9.

Caucis, Gothards Ādolfs. Viena latvieša stāsts. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

10.

Ceļojuma pieteikumi Annas Dagdas pasaulē. – Rīga : LU LFMI, 2016.

11.

Cimdiņa, Ausma. Aspazija un mūsdienas: dzimums, nācija, radošie izaicinājumi. – Rīga : Zinātne, 2016.

12.

Dialogs. Latviešu un spāņu tautasdziesmas. – Rīga : Neputns, 2016.

13.

Eglāja-Kristsone, Eva. Dzelzsgriezējs. – Rīga : LU LFMI, 2016.

14.

Gaile, Inga. Stikli. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

15.

Gita Gerharde-Upeniece, Gita. Māksla un Latvijas valsts 1918-1940. – Rīga : Neputns, 2016.

16.

Grava, Uldis. Tālumā, bet ne svešumā. – Rīga : Jumava, 2016.

17.

Grēviņš, Valdis. Veca cilvēka dziesmas. – Rīga : Vesta LK, 2016.

18.

Gruntmane, Madara. Narkozes. – Rīga : Neputns, 2015.

19.

Gunāra Priedes dzīve un darbi (1977-1986) . – Rīga : Jumava, 2016.

20.

Ikstena, Nora. Mātes piens. – Rīga : Dienas Grāmata, 2015.

21.

Kaijaks, Vladimirs. Likteņa līdumnieki, 1. Enijas bize. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015.

22.

Kaijaks, Vladimirs. Likteņa līdumnieki, 2. Zem Marsa debesīm. – Rīga :  Zvaigzne ABC, 2016.

23.

Kaijaks, Vladimirs. Likteņa līdumnieki, 3. Nārbuļu dēli. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

24.

Kaijaks, Vladimirs. Likteņa līdumnieki, 4. Mantinieki. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015.

25.

Kļavis, Aivars. Likvidētie autobusi. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

26.

Kreicbergs, Toms. Lopu ekspresis. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

27.

Krekle, Maija. Ilgu putni. Ar sasistiem spārniem. Austras Skujiņas dzīve un kaislības. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

28.

Kronbergs, Juris. Uz balkona…. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

29.

Kuzmins, Svens. Pilsētas šamaņi. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

30.

Lapsa, Lato. Zem Muhameda bārdas. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

31.

Latviešu tumsas stāsti. – Rīga : Jumava, 2016.

32.

Margāvičs, Tālivaldis. Šķērsiela 13. Latvieša radītais Gulags. – Rīga : 2016.

33.

Melgalve, Ieva. Mēness teātris. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

34.

Muižnieks, Vitolds. Bēru tradīcijas Latvijā pēc arheoloģiski pētīto 14.-18. gadsimta apbedīšanas vietu materiāla. – Rīga : LNVM, 2015.

35.

Nepazītā mīlestība un citi stāsti. Vizmas Belševicas arhīva burtnīcas. – Rīga : Mansards, 2016.

36.

Ostups, Artis. Žesti. – Rīga : Neputns, 2016.

37.

Ozoliņš, Aivars. Dukts. – Rīga : Jumava, 2016.

38.

Ozols, Otto. Neērtās patiesības. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

39.

Pērkone, Inga. Latvijas pirmās filmas. – Rīga : Mansards, 2016.

40.

Poruks, Jānis. Kauja pie Knipskas. – Rīga : Jumava, 2016.

41.

Rainim 150 “Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks” . – Rīga : LU LFMI, 2016.

42.

Raups, Edvīns. Ugunsnedrošs pulss. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016.

43.

Repše, Gundega. Bogene. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

44.

Rokpelnis, Jānis. Post factum. – Rīga : Neputns, 2015.

45.

Rūmnieks, Valdis, Andrejs Migla. Debess aiztur elpu. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

46.

Salējs, Māris. Kā pirms pērkona. – Rīga : Pētergailis, 2016.

47.

Seleckis, Vilis. Ardievas mežam. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

48.

Simanovičs, Kaspars. Torņkalna sprediķi. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

49.

Spāre, Vladis. Tu nevari dabūt visu, ko gribi. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015.

50.

Suta, Romāns. – Rīga : Neputns, 2016.

51.

Šimkus, Iveta. Pēc tam. – Rīga : Mansards, 2016.

52.

Štelmahere, Ruta. Krekls. – Rīga : Neputns, 2016.

53.

Treibergs, Toms. Drudzis. – Rīga : Mansards, 2015.

54.

Venters, Egīls. Atlantīda, kāda tā ir. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2016.

55.

Vērdiņš, Kārlis. Pieaugušie. – Rīga : Neputns, 2016.

56.

Virza, Edvarts. Raksti 6. – Rīga : Zinātne, 2016.

57.

Vīksna, Māra, Elga Melne. No Dainu skapja līdz “Latvju dainām” . – Rīga : LU LFMI, 2016.

58.

Vītols, Vilis. Pārdomas par Krieviju. – Rīga : Jāņa Rozes apgāds, 2016.

59.

Volkēviča, Vera. Pļauka.I daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2015.

60.

Volkēviča, Vera. Pļauka.II daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

61.

Volkēviča, Vera. Pļauka.III daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

62.

Volkēviča, Vera. Pļauka.IV daļa. – Rīga : Lauku Avīze, 2016.

63.

Zaķis, Juris. Nepareizais profesors. – Rīga : Jumava, 2016.

64.

Zandere, Inese. Kuģa žurnāls. – Rīga : Neputns, 2016.

65.

Zeļģis, Krišjānis. Zvēri. – Rīga : Neputns, 2016.

66.

Žolude, Inga. Stāsti. – Rīga : Dienas Grāmata, 2016.

67.

Žune, Inese. Vijole Latvijas mūzikas kultūras vēsturiskajā attīstībā. – Rīga : Zinātne, 2016.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.