01.07.2019
Programmā "Grāmatu starts" jau notikusi 1.nodarbība

Programmas "Grāmatu starts" ietvaros Valkas novadā 2019.gadā Mazā Pūčulēna skolu apmeklē 13 bērni kopā ar ģimeni. Katrā iesaistītajā Valkas novada bibliotēkā vasaras sākumā jau notikusi 1.nodarbība, kurā bērni kopā ar ģimeni iepazina bibliotēku.

 

Skoliņa bibliotēkās paredzēta pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem. Tā ir iespēja iepazīt aizraujošo grāmatu pasauli un bibliotēku kā interesantu vietu, kur izzināt pasauli, rosināt bērnos lasītprieku un stiprināt lasīšanas tradīciju ģimenēs.

 

IESKATIES NODARBĪBĀS!

 

"Grāmatu starta" 1.nodarbība Ērģemes bibliotēkā (25.05.2019.)

"Grāmatu starta" 1.nodarbība Valkas novada centrālā bibliotēkā (03.06.2019.)

"Grāmatu starta" 1.nodarbība Kārķu bibliotēkā (13.06.2019.)

"Grāmatu starta" 1.nodarbība Zvārtavas bibliotēkā (19.06.2019.)

"Grāmatu starta" 1.nodarbība Vijciema bibliotēkā (29.06.2019.)

 

Skoliņā notiks trīs nodarbības, no kurām trešā būs Mazā Pūčulēna skolas noslēgums, kad tiek dāvināts īpaši veidots „Grāmatu starta“ pūču komplektiņš: mugursoma, lasāmgrāmata, mīļlietiņa un noderīgs materiāls vecākiem par lasīšanu.

 

Valkas novadā programmas darbu koordinē Valkas novada Centrālā bibliotēka, sadarbojoties ar Ērģemes pagasta bibliotēku, Kārķu pagasta bibliotēku, Vijciema pagasta bibliotēku un Zvārtavas pagasta bibliotēku. Dalību “Grāmatu startā” atbalsta Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība un Valkas novada dome.

 

 

Informāciju sagatavoja
Una Grāve, Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļas galvenā bibliotekāre

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.