Vēsture

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura paralēli veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Smiltenes un Strenču novadu publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

Vienīgās Valkas bibliotēkas vēstures liecinieces – inventāra grāmatas vēsta, ka pirmās grāmatas reģistrētas 1923. gadā. Lasītāju uzskaites žurnālā redzams, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā. Līdzekļus bibliotēkas uzturēšanai devusi pilsētas valde un Kultūras fonds. 1947. gadā bibliotēka pārveidota par Valkas rajona bibliotēku. No 1974. gada līdz 1996. gadam bibliotēkai piešķirts Valkas rajona Centrālās bibliotēkas statuss. 1997. gadā bibliotēka pāriet Valkas pilsētas domes pārziņā, mainot nosaukumu – Valkas pilsētas bibliotēka, bet turpinot pildīt rajona galvenās bibliotēkas funkcijas. Līdz ar reģionālo reformu, ar 2009. gada 1. jūliju bibliotēka pāriet Valkas novada domes pārziņā, mainot nosaukumu – Valkas novada Centrālā bibliotēka. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju pildīšana tiek turpināta.

 

Gadu gaitā mainījusies bibliotēkas atrašanās vieta, audzis krājums, mainījušās bibliotēkas funkcijas un uzdevumi. No 2003. gada bibliotēka izvietota pilsētas centrā Rīgas ielā 22, kopējā platība 675 m².

 

Šobrīd bibliotēka ir moderna informācijas iestāde, kas pieslēgta bibliotēku vienotajam datu pārraides tīklam, darbojas publiskais WiFi pieslēgums. Apmeklētājiem ir nodrošināta brīva pieeja datoriem un internetam. Grāmatu un citu dokumentu krājumā iekļautas vairāk kā 34 700 vienības. Darbs organizēts trīs nodaļās, sekmīgi funkcionē divas lasītavas. No 1999. gada Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE tiek veidots reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Plaša informācija par Valkas novada kultūrvēsturi atrodama Novadpētniecības datubāzē. Ar 2007. gada janvāri uzsākta automatizēta resursu izsniegšana un saņemšana.

 

Bibiotēkas pasākumi attēlos (kopkatalogā)

Bibiotēkas pasākumi attēlos (mājas lapas galerijā)