Vēsture

 

Valkas novada centrālā bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura paralēli veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Smiltenes un Strenču novadu publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

 

Valkas bibliotēkai jau 156 gadus sena vēsture...

 

 

 

Tālākās tās darbības apliecinājumi ir tikai Valkas pilsētas rātes izdotie cirkulāri (administratīvi paziņojumi) un citi dokumenti.

 

 

 

Valkas bibliotēkas darbības apliecinājumi gadu pēc dibināšanas.

 

 

 

Valkā 19.gadsimta beigās ir vairākas bibliotēkas un uzplaukst kultūras dzīve.

 

 

Valkas pilsētas dome 20.gs. sākumā saņem vairākus priekšlikumus par pilsētas bibliotēkas dibināšanu. Bet tie palikuši neievēroti...
1913.gadā Valkas sabiedrība pauž neapmierinātību, ka daudzās biedrību bibliotēkas nespēj apvienoties un izveidot vienu kopīgu publisko bibliotēku.

 

 

 

20.gs. sākumā Valkas pilsētas domnieki savā darbā spriež, izdod rīkojumus un uzlabo Valkas pilsētas vidi, taču publiskas bibliotēkas, kur "dažu labu stundu dienā atļautu lietderīgi pavadīt", Valkā joprojām nav...
Un varbūt, ka "pa daļai vainojama sabiedrība, ka viņa nav darījuse iespaidu uz pilsētas domi ar neatlaidīgu lūgumu atjaunošanu par bibliotēkas atvēršanu".

"Līdums", Nr.37 (10.02.1916.)

 

 

Ieskatu par apstākļiem Valkā okupācijas un Latvijas brīvības cīņu laikā sniedz laikrakstu publikācijas.

 

 

Vēl 1922.gadā publiskās bibliotēkas Valkas pilsētā nav. 

 

 

1923.gads - Valkas pilsētā dibina (atver) jaunu publisko bibliotēku.

 

 

Kopš 1923.gada Valkā ir publiskā bibliotēka, un tas ir jauns sākums un vēl daudz darba iestādes labiekārtošanā.

 

To laikrakstā “Sociāldemokrāts” Nr.243 (27.10.1922) apstiprina arī T.Līventāls uzsverot, ka “[..] bibliotēku tīkla izveidošana prasīs vēl i no Kultūras fonda, i no sabiedrības tiklab plašus līdzekļus, kā arī pašupurēšanos un pašdarbību.”

 

 

 

Bibliotēkas vēsture attēlos (novadpētniecības datubāzē)

 

Bibliotēkas vēsture dokumentos

 

Novadpētniecības konkursa „Ceļojums laikā: manas bibliotēkas ēkas vēsture” darbs par bibliotēkas ēkām Valkā