Vēsture

 

Valkas novada centrālā bibliotēka ir Valkas novada kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura paralēli veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Smiltenes un Strenču novadu publiskajām un izglītības iestāžu bibliotēkām.

 

 

Valkas bibliotēkai jau 153 gadus sena vēsture...

 

 

 

Tālākās tās darbības apliecinājumi ir tikai Valkas pilsētas rātes izdotie cirkulāri (administratīvi paziņojumi) un citi dokumenti.

 

 

 

Valkas bibliotēkas darbības apliecinājumi gadu pēc dibināšanas.

 

 

 

Valkā 19.gadsimta beigās ir vairākas bibliotēkas un uzplaukst kultūras dzīve.

 

 

Valkas pilsētas dome 20.gs. sākumā saņem vairākus priekšlikumus par pilsētas bibliotēkas dibināšanu. Bet tie palikuši neievēroti...
1913.gadā Valkas sabiedrība pauž neapmierinātību, ka daudzās biedrību bibliotēkas nespēj apvienoties un izveidot vienu kopīgu publisko bibliotēku.

 

 

 

20.gs. sākumā Valkas pilsētas domnieki savā darbā spriež, izdod rīkojumus un uzlabo Valkas pilsētas vidi, taču publiskas bibliotēkas, kur "dažu labu stundu dienā atļautu lietderīgi pavadīt", Valkā joprojām nav...
Un varbūt, ka "pa daļai vainojama sabiedrība, ka viņa nav darījuse iespaidu uz pilsētas domi ar neatlaidīgu lūgumu atjaunošanu par bibliotēkas atvēršanu".

"Līdums", Nr.37 (10.02.1916.)

 

 

Ieskatu par apstākļiem Valkā okupācijas un Latvijas brīvības cīņu laikā sniedz laikrakstu publikācijas.

 

 

Vēl 1922.gadā publiskās bibliotēkas Valkas pilsētā nav. 

 

 

1923.gads - Valkas pilsētā dibina (atver) jaunu publisko bibliotēku.

 

 

Kopš 1923.gada Valkā ir publiskā bibliotēka, un tas ir jauns sākums un vēl daudz darba iestādes labiekārtošanā.

 

To laikrakstā “Sociāldemokrāts” Nr.243 (27.10.1922) apstiprina arī T.Līventāls uzsverot, ka “[..] bibliotēku tīkla izveidošana prasīs vēl i no Kultūras fonda, i no sabiedrības tiklab plašus līdzekļus, kā arī pašupurēšanos un pašdarbību.”

 

 

Vienīgās Valkas bibliotēkas vēstures liecinieces – inventāra grāmatas vēsta, ka pirmās grāmatas reģistrētas 1923. gadā. Lasītāju uzskaites žurnālā redzams, ka grāmatu izsniegšana uzsākta 1924. gadā. Līdzekļus bibliotēkas uzturēšanai devusi pilsētas valde un Kultūras fonds. 1947. gadā bibliotēka pārveidota par Valkas rajona bibliotēku. No 1974. gada līdz 1996. gadam bibliotēkai piešķirts Valkas rajona Centrālās bibliotēkas statuss. 1997. gadā bibliotēka pāriet Valkas pilsētas domes pārziņā, mainot nosaukumu – Valkas pilsētas bibliotēka, bet turpinot pildīt rajona galvenās bibliotēkas funkcijas. Līdz ar reģionālo reformu, ar 2009. gada 1. jūliju bibliotēka pāriet Valkas novada domes pārziņā, mainot nosaukumu – Valkas novada Centrālā bibliotēka. Reģiona galvenās bibliotēkas funkciju pildīšana tiek turpināta.

 

Gadu gaitā mainījusies bibliotēkas atrašanās vieta, audzis krājums, mainījušās bibliotēkas funkcijas un uzdevumi. No 2003. gada bibliotēka izvietota pilsētas centrā Rīgas ielā 22, kopējā platība 675 m².

 

Šobrīd bibliotēka ir moderna informācijas iestāde, kas pieslēgta bibliotēku vienotajam datu pārraides tīklam, darbojas publiskais WiFi pieslēgums. Apmeklētājiem ir nodrošināta brīva pieeja datoriem un internetam. Grāmatu un citu dokumentu krājumā iekļautas vairāk kā 34 700 vienības. Darbs organizēts trīs nodaļās, sekmīgi funkcionē divas lasītavas. No 1999. gada Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE tiek veidots reģiona bibliotēku elektroniskais kopkatalogs. Plaša informācija par Valkas novada kultūrvēsturi atrodama Novadpētniecības datubāzē. Ar 2007. gada janvāri uzsākta automatizēta resursu izsniegšana un saņemšana.

 

Bibiotēkas pasākumi attēlos (kopkatalogā)

Bibiotēkas pasākumi attēlos (mājas lapas galerijā)