31.05.2019
Sveicam mūsu kolēģi Unu Grāvi - 2019.gada Cimzes balvas laureāti!

Sveicam Valkas novada domes nodibinātās Jāņa Cimzes balvas 2019. gada ieguvēju, mūsu kolēģi Unu Grāvi!

 

Balvas nolikums apstiprināts 2014. gada 26. jūnijā un tajā teikts, ka Jāņa Cimzes balvu piešķir ik gadu Valkas novada pedagogiem par ievērojamu un ilggadēju ieguldījumu talantīgu skolēnu audzināšanā un izglītošanā.

 

Šogad, piešķirot balvu, ir akcentētas kopsakarības starp pedagoģisko un bibliotekāro darbu. Šīs divas profesijas ir cieši saistītas, jo arī bibliotēka ir izglītības un informācijas iestāde, kura dod iespēju skolēniem apgūt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas mācībām visa mūža garumā - veicina lasītprasmi un lasītprieku, rosina iztēli, attīsta informācijas un sazināšanās tehnoloģiju iemaņu apguvi. Ar savu darbošanos Valkas pirmskolas izglītības iestādēs “Pasaciņa” un “Gaismiņa” Una attīsta bērnos prasmi un prieku klausīties, kas turpmāk stiprina bērnā paradumu ar prieku lasīt un mācīties. Unas aktivitātes skolā ir vērstas uz bibliotēkas neizsmeļamo informācijas avotu izmantošanu gan mācību, gan skolēnu kā personības attīstības procesā. Unas vadībā skolēni apgūst iemaņas kritiskai informācijas novērtēšanai neatkarīgi no tās iegūšanas veida, formas un informācijas avota.

 

Novēlam Unai atrast vērtību katrā dienā un katrā darbā! Lai arī turpmāk, darbojoties kopā ar pirmskolas vecuma bērniem un skolēniem, netrūkst enerģijas, radošuma un spēju radīt un īstenot jaunas idejas!

 

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.