Strenči

Strenču kolektīvi Dziesmu un deju svētku laikmetu griežos

 

Atmiņās par Dziesmu un deju svētkiem dalās Austra Pulkstene

No Inetas Lezdiņas foto arhīva: Strenču jauniešu deju kolektīvs 1985. gada Dziesmu un deju svētkos Rīgā

No Jāņa Kaģa foto arhīva

No Austras Pulkstenes albuma