13.11.2019
Valkas sieviešu arodskola

1939. gada rudenī laikrakstā “Ziemeļlatvija”:

“Pirmdien [2. oktobrī] Valkai bija gaiša diena: notika jaundibinātās mācības iestādes – Valkas valsts sieviešu arodskolas atklāšana.. Skolas telpas ērti un mājīgi iekārtotas pilsētas pašvaldībai piederošā namā Raiņa ielā 25 un sākumam pietiekoši labi apgādātas ar vajadzīgo iekārtu.

 

..skolas priekšniece A. Lucs lūdza Izglītības ministrijas pārstāvi direktoru inž. Zubāna kgu dot tuvākus norādījumus par jaunās skolas uzdevumiem un mērķiem. Plašākā runā direktors paskaidroja, ka līdz šim līdzīgas skolas ir nodibinātas Kuldīgā, Rīgā, Daugavpilī u.c. un viņu galvenais uzdevums ir sagatavot sievietes tieši tam arodam, kura prašana nepieciešama katrai sievietei neatkarīgi no viņas sabiedriskā un materiālā stāvokļa vai izglītības līmeņa proti, mājsaimniecības-mājturības arodam. Ja mūsu māmuļas un vecmāmuļas ir bijušas priekšzīmīgas mājsaimnieces, un pilnīgi pamatoti ir sauktas par mājas dvēseli, tad to bez iebildumiem nevar teikt par tagadējā laika sievietēm. Pēckara laikā radās vecāki, kas savas meitas gribēja sagatavot kautkādiem “smalkākiem” darbiem, kurus strādājot tām ar mājsaimniecību nenāktos un neklātos nodarboties. Un sekas bija tās, ka viņas daudzreiz izrādījās nesagatavotas tam uzdevumam mājsaimniecībai bez kura sievieti grūti iedomāties. Un daudzām ģimeņu nesaskaņām un sairšanai par cēloni ir tieši šī mājsaimniecības un mājturības neprašana. Sieviešu arodskolu uzdevums un mērķis nu ir šo pagātnes kļūdu novērst, un sagatavot sievieti, neatkarīgi no viņas citiem uzdevumiem un nodarbības, par krietnu, taupīgu mājsaimnieci.”

 

Diemžēl šos cēlos mērķus pārtrauca karš. Sieviešu arodskola  pēc trešā mācību gada savu darbību beidza. Piedāvājam ieskatīties virtuālā izstādē "Valkas valsts sieviešu arodskola"  par kādreizējo mācību iestādi. Tajā  publikācijas presē, kā arī audzēkņu saglabātās fotogrāfijas un piemiņas lietas. Paldies Sarmītei Zutei par iespēju tās aplūkot!

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.