13.12.2018
Valkas pienotava

NO CIKLA "IZZUDIS, BET NE PAZUDIS"

 

Ieskatoties Valkas pienotavas vēstures lappusēs, 1937. gadā izdotā grāmata ”Valkas apriņķis” sniedz šādas ziņas:

 

“Valkas piensaimnieku sabiedrības koppienotavā Valkā un 5 krejotavās nodod pienu 100 biedru un 80 nebiedru saimniecības un pārstrādā gadā patlaban pāri par 2.000.000 kgr piena.. Centra koppienotava Valkā, Raiņa ielā 3, iekārtota bijušās Lugāžu muižas moderniecības telpās. Ar sava īpašuma iegūšanu sabiedrības grūtākais attīstības posms bija nostaigāts. Tagad savā 15-tajā darbības gadā sabiedrības stāvoklis ir stiprāks kā jebkad. Varam būt lepni, ka uz pašas valsts robežas, darbojoties grūtākos apstākļos kā citur, vienpusīgā ierobežotā rajonā, esam guvuši lauksaimnieku kopdarbības laukā panākumus, kurus nav kauns rādīt arī tuvējiem aizrobežas kaimiņiem.”

 

Par pienotavu stāsta arī citas publikācijas

 

 

Nu jau pagājuši vairāk kā desmit gadi, kopš pienotavas Valkas cehs beidzis savu darbību. Šobrīd šajā teritorijā atrodas Valkas tirgus. 

 

Šā gada pavasarī cikla “Izzudis, bet ne pazudis” ietvaros kādreizējie Valkas pienotavas darbinieki tika aicināti atsaukties un uzticēt bibliotēkai savus stāstus, fotogrāfijas un citas piemiņas lietas.

 

Paldies Vijai Knostenbergai par dāvinātajām fotogrāfijām un dzīvesbiedra Elmāra Knostenberga darba gadu aprakstu!

 

Paldies Mārim Grasim par iespēju ieskatīties viņa mammas Ausmas Grases fotogrāfijās un piemiņas lietās!

 

Paldies Mildai Bāliņai par uzticēto dzīves un darba gadu stāstu!

 

Par saviem darba gadiem pastāstīja arī Mērija Kuimete, diemžēl neilgi pēc sarunas viņa devās mūžībā.

 

Valkas pienotava un tās darbinieki fotogrāfijās

 

Valkas pienotavas darbinieku piemiņas lietas

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.