01.06.2022
Virtuāls veltījums teātra festivālam "Tālvils"

Gaidot 14. starptautisko laikmetīgā teātra festivālu “Tālvils”, Valkas bibliotēkā tapusi tā vēsturei veltīta virtuāla izstāde, kas ļaus ielūkoties festivāla hronikā, atklās, ko nozīmē nosaukums “Tālvils” vai ko simbolizē pingvīni, kas parādījušies pēdējo gadu festivālu afišās.

 

Veltījums “Tālvilam” sniedz ieskatu laikraksta “Ziemeļlatvija” un citu preses izdevumu, kā arī A. Ikšeļa grāmatas “Valkas diližanss” lappusēs. Izstāde atsauc atmiņā senāku gadu televīzijas raidījumus “Skatuve” (2003) un “100 gramu kultūras” (2006), kas pieejami digitalizēto video un audio ierakstu piekļuves portālā http://www.diva.lv/. Tajos par kultūras dzīvi Valkā stāsta pilsētas iedzīvotāji, iestāžu vadītāji Guntis Freibergs, Aija Sallu, Vents Armands Krauklis, Valkas teātra režisors Aivars Ikšelis, aktieri Maksis Stepītis, Ilze Ivane, Daina Kreile un Daiga Sondare. Lai noskatītos šo raidījumu ierakstus, aicinām iegriezties bibliotēkā!

 

Festivāla pirmsākumi meklējami pirms 30 gadiem – 1992. gada vasarā, kad no 4. līdz 7. jūnijam notika Ziemeļvidzemes amatieru teātru festivāls, kam tika dots nosaukums “Tālvils”. Laikrakstā “Ziemeļlatvija” festivālu sveica režisore Dace Liepniece: “Esi sveicināts, “Tālvil”! Tavs vārds ir labskanīgs, intriģējošs un noslēpumu pilns... Lai tādas arī izrādes, ko atvedīs Tavi pirmie ciemiņi!” Ieceres autors un realizētājs Aivars Ikšelis jau tobrīd bija pārliecināts, ka būs arī nākamais un vēl daudzi citi “Tālvili”.

 

Sākot ar 1996. gadu teātra festivāls kļuva starptautisks un tika organizēts regulāri. No 2001. līdz 2011. gadam “Tālvils” parasti notika Starptautiskās pierobežas kultūras nedēļas ietvaros.  Šiem pasākumiem ikreiz tiek izvēlēts savs moto: “Vecās dzirnavas”, “Kāpnes”, “Divi” u.c.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Jana Čākure
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Vecākā bibliotekāre novadpētniecības darbā

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.