26.09.2020
Uz tā tālā ceļa... Velgai Krilei – 75

“Logs, pa kuru skatījās Velga, domājot dzejoļus un lugas.. ir atvērts mīlestības lidojumam un aicina līdzi mūs visus,” savā publikācijā “Caur dvēseli balts zibens izskrēja...” laikrakstā Ziemeļlatvija (2005, 17.septembrī) rakstīja Aivars Zilbers. Vēl līdz 14. novembrim novadpētniecības stendā skatāma izstāde “Uz tā tālā ceļa”, kas aicina ielūkoties Velgas Kriles (1945-1991) pasaulē. Tajā:

 

Pirmais dzejolis “Runča grēksūdze mazajai” – Valkas rajona laikrakstā “Darba Karogs” 1959. g. 23. jūlijā.

 

Pirmā intervija – laikrakstā “Padomju Jaunatne” 1965. g. 17. dec., kurā uz jautājumu par jaunajiem dzejniekiem, Velga atbild, ka tiem raksturīga “dziļa vēlēšanās ieskatīties ikkatrā līdzcilvēkā”.

 

Pirmais krājums – “Dzeltenās palodzes”, kura ievadvārdos Velga Krile rakstījusi: “Man ir divdesmit gadu. Tas ir maz un daudz. Maz – trūkst konkrētās dzīves pieredzes, kas dzejai dod domu briedumu un dziļumu. Daudz – otrreiz mūžā droši vien nekad nebūs tāda optimisma, tādas ticības citu cilvēku un saviem spēkiem.”

 

Fotogrāfijas: Velga ar klasesbiedriem pie savas skolas un fotogrāfija, kurā klasesbiedri satikušies Velgas klasē Valkas ģimnāzijā. (Vairāk fotogrāfiju Valkas bibliotēkas novadpētniecības datubāzē.)

 

Velgas Kriles 14 grāmatas, par kurām recenzijas rakstījuši V. Ķikāns (“sāpe par cilvēku likteņiem”), E. Sudmale (“domu briedums, dziļums”), A. Kaņepe, V. Vecgrāvis, A. Kubuliņa, I. Auziņš (“augsts emocionāls spriegums”), L. Līvena, I. Josts, E. Zirnis, A. Aizpuriete, A. Jundze (“latviešu lirikas klusā pērle”).

 

Velgas Kriles sarakstītās lugas – materiāli par iestudējumiem Valkas teātrī. 

 

Daudz skaistu vārdu un veltījumu Velgai Krilei. Viņas grāmatu redaktore E. Grīnberga atzinusi, ka sastapusies tikai ar trim dzejniekiem, kuriem dzeja ir dzīvesveids: O. Vācieti, E. Plaudi un V. Krili (Literatūra un Māksla, 1982, 12.marts).

 

Piedāvājam arī iespēju ielūkoties Lugažu bibliotēkas novadpētniecības mapēs, kurās apkopota saistoša informācija par dzejnieces dzīvi un daiļradi, kā arī Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru – iesācēju konkursa “Tu arī mani spēsi izpildīt” darbi.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.