02.08.2021
Izstādē – sarunas ar skolotājiem

Tuvojoties skolas laikam, aicinām atcerēties savus skolotājus – mīļākos, stingrākos, draudzīgākos, tos, no kuriem bija bail vai tos, kurus aizvien ar prieku satiekam. Visus! Valkas skolu skolotājiem veltīta izstāde novadpētniecības stendā.

 

Sarunas ar skolotājiem publicētas gan vietējo laikrakstu lappusēs, gan arī citos preses izdevumos. Senākā publikācija izstādē stāsta par vēstures skolotāju Elzu Stepīti (1968. gada “Darba Karogā”). Aicinām atcerēties skolotāju Mirdzu Rēpeli, kurai rudenī būs 100. dzimšanas diena. Skolotāja Rēpele redzama arī vairākos kinožurnālu sižetos, kas pieejami bibliotēkas novadpētniecības krājumā. (Lai tos noskatītos, jāinteresējas pie bibliotēkas darbiniekiem.)

 

Izstādē vairāki raksti veltīti titula “Latvijas lepnums” ieguvējai Vitālijai Voliņai. Publikācija “Mācīt literatūru ir tāpat kā kopt ziedus” stāsta par literatūras skolotāju Jadvigu Mekšu. Par savulaik iecienīto dziedāšanas skolotāju Aivaru Trēziņu žurnālā “Ieva” rakstījusi L. Blaua.

 

Dažādās intervijās vai aprakstos var iepazīt vēl vairākus citus skolotājus. Aicinām apmeklēt bibliotēku, iepazīties ar izstādi “Sarunas ar skolotājiem Valkā” un uzzināt, kura ir “brīnišķīgo bērnu skolotāja”, bet kura no skolotājām savukārt atzinusi, ka “pedagoga ikdiena ir kustība, kurā jātiek līdzi laikam”.

 

Laikrakstā “Mūsu Zeme” 1990. gada 1. septembra numurā lasām: “Nevajadzētu aizmirst, ka skolotājs, tāpat kā mēs, ir cilvēks. Priecājas. Skumst. Domā. Kam tāpat nepieciešama sava vientulības stunda. Es gribētu, lai skolotājs būtu laimīgs.. Kas pats ir laimīgs, tas arī citus dara laimīgus.” /V. Neikšāne/

 

Izstāde “Sarunas ar skolotājiem Valkā” novadpētniecības stendā no 2.augusta līdz 2. oktobrim.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.