12.03.2018
Esiet pazīstami – Ella Andersone!

No 12. marta līdz 7. aprīlim novadpētniecības stendā apskatāma izstāde “Esiet pazīstami – Ella Andersone! Valkas novadniecei – 110”.

 

Pati par sevi rakstniece pastāstījusi trimdā izdotajā grāmatā “Pašportreti” (1965):

 

“Piedzimu 1908. gada 17. martā, Igaunijā, dažus kilometrus no Valkas, Luntēs. ..jau sešus gadus veca mācēju turēt rokā ganu rīksti un pieskatīt cūkas, pelnīdama pati sev maizi..

 

Tēvs paaudžu paaudzēs bijis latvietis. Māte – tā pa pusei igauniete, pa pusei latviete (mātes tēvs bija igaunis). Un tomēr latviešu asiņu balss manī bijusi stiprāka. Skolā gāju Latvijā. Mērīju katru dienu 3 – 4 kilometrus uz skolu un vakarā atpakaļ uz Igaunijas Valku, kur dzīvoju. Valsts Valkas vidusskola, kuru beidzu 1927. gadā, atradās Cimzes semināra telpās, prom, laukā no Latvijas Valkas.

 

Pēc vidusskolas metos uz visu jauniešu Meku Rīgu.. Pēc māsu skolas beigšanas darbu sameklēt man neizdevās ne Igaunijā, ne Latvijā. Igauņi teica, es esot skolā gājusi Latvijā, latvieši – man esot Igaunijas pavalstniecība.

 

..gribētos teikt, katra cilvēka liktenis ir mīlestība. Ja es gandrīz jau pusmūžā neiemīlētos latvietī, Latvijas pavalstniekā, man Latvijas pavalstniecības varbūt nebūtu vēl tagad.

 

Pirmo stāstu uzrakstīju 25 gadus veca, tas saucās Mīlestības valoda, un tā bija tikai laime, ka to iespieda Latvijas Valkas mazajā avīzītē Ziemeļ-Latvija. ..1938. gadā iznāca pirmā un vienīgā dzeju grāmatiņa J. Rauskas apgādā un tā saucās Pirmā vaga..

 

..esmu dzimusi Verlis, precēta Andersone un rakstos un rakstniecībā saucos Zane Zemdega.”

 

Izstādē var iepazīties ar Ellas Andersones sarakstītajām un tulkotajām grāmatām. Tie ir romāni, stāstu un noveļu krājumi no Valkas un Smiltenes bibliotēku krājumiem, kā arī vienīgais dzejoļu krājums un bērniem sarakstītās grāmatiņas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma.

 

Romānā “Mezgli” autore aprakstījusi Valkā un tās apkārtnē sastapto cilvēku likteņus pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu beigās un kara laikā.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.