10.02.2016
10 ieteikumi jūsu privātuma aizsardzībai internetā

Datu aizsardzība... Nozīmīgums un jūtīgums

Jūs varat darīt daudz, lai jūsu privātums būtu labāk aizsargāts tiešsaistē, tomēr ar to vien nepietiek — ļoti svarīgi ir strikti noteikumi. Tomēr spēkā esošie ES noteikumi datu aizsardzības jomā tika pieņemti 1995. gadā, un tādējādi tie ir novecojuši un nav pielāgoti pašreizējai situācijai interneta vidē. Turklāt noteikumi katrā valstī atšķiras. Šīs atšķirības vājina privātpersonu aizsardzību un rada problēmas uzņēmumiem, īpaši - mazajiem. Tādēļ Eiropas Parlamentā tiek apspriesta vērienīga spēkā esošo tiesību aktu atjaunināšana, nosakot kopējus noteikumus, kas uzlabo visu personu privātumu un vienlaikus atvieglo uzņēmumu darbu.

 

Pašalik Eiropas parlaments apspriež šādus jautājumus:

  • Tiesības tikt aizmirstam — saskaņā ar jaunajiem noteikumiem jūs varētu prasīt dzēst savus personas datus. Tomēr cik neierobežoti šādas tiesības īstenojamas? Un vai tiek ievērota vārda brīvība?
  • Profilu izstrāde — kāds izmanto jūsu personas datus, lai analizētu un prognozētu jūsu darbības vai rīcību (attiecībā uz interesi par konkrētām precēm, nodarbošanos, ekonomiskajiem lēmumiem, veselību utt.). Kā to regulēt?
  • Nepārprotami izteikta piekrišana — tiesību akta projektā tiek ierosināts, ka jūsu datus var izmantot tikai ar jūsu nepārprotami izteiktu piekrišanu. Kā tas tiktu īstenots praksē?
  • Piekļuve datiem un pārnesamība — ar jaunajiem tiesību aktiem jums tiktu nodrošinātas tiesības piekļūt saviem tieš- saistē esošajiem datiem un nosūtīt tos citam pakalpojumu sniedzējam. Kādi ierobežojumi būtu jānosaka šajā sakarā?
  • Sodi par noteikumu pārkāpšanu — lai nodrošinātu, ka pakalpojumu sniedzēji ievēro noteikumus, tiks noteiktas īpašas sankcijas to pārkāpējiem. Cik stingrām tām vajadzētu būt?

Paredzēts, ka tiesību aktus pieņems šogad, un tos piemēros visās ES dalībvalstīs.

 

10 ieteikumus sava privātuma aizsardzībai internetā atradīsi te.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.