Omuļi

Omuļu koris 

Omuļos jauktais koris darbojies jau sen. Jau 1923. gada 16. un 17. jūnijā Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Omuļu koris piedalījies Dziesmu dienās Rīgā, sakarā ar Dziesmu svētku 50 gadu atceri. Kori vadījusi diriģente Vera Martinsons.

 

Par to, ka šis koris darbojies arī 1937. gadā stāsta fotogrāfija.

 

Savukārt brošūras „Dikļu dziesmu svētki” 80. lappusē var atrast liecību, ka 1939. gada 16. jūlijā Omuļu aizsargu nodaļas koris kopā ar diriģentu Arnoldu Rikmani piedalījušies pirmo latviešu dziesmu svētku 75 gadu atceres svinībās Dikļos.

Arvīda Lielkāja atmiņas no ASV

 

Atmiņas par Omuļu jaukto kori un tā diriģentu stāsta Lilija Āboliņa, diriģenta dzīvesbiedre

 

Savas atmiņas stāsta Valve Āboliņa

 

No Mildas Gudrītes un Lilijas Āboliņas foto albumiem