28.05.2019
Izsludināta jauna pieteikšanās mācībām

Izsludināta pieteikšanās mācībām ESF projektā 8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Pieteikšanās mācībām notiek elektroniski no 27.maija līdz 28.jūnijam šeit: www.macibaspieaugusajiem.lv 

 

LNB projekta ietvaros piedāvā šādas programmas:

·         Profesionālās tālākizglītības programma “Bibliotēku zinības” (960h)

·         Profesionālās pilnveides izglītības programma “Informācijas un bibliotēku zinību pamati”(160h)

·         Neformālā pieaugušo izglītības programma “Drukāto un digitālo resursu pārvaldība bibliotēkā” (40h)

Visu grupu mācības notiks Rīgā (Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrā).

Katrā no programmām tiks uzņemtas ne vairāk kā 2 grupas 15 cilvēku sastāvā. Paredzamais mācību sākums ir jūlija beigas/ augusts.

 

Programmu apraksti: https://lnb.lv/lv/kompetencu-attistibas-centrs/lnb-kompetencu-attistibas-centra-piedavato-kursu-anotacijas

Vairāk par projektu: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/par_projektu/

 

Agnese Treimane

Mācību koordinētāja

LNB Kompetenču attīstības centrs

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.