12.11.2018
LNB Bibliotēkzinātnes lasītavas piedāvājums

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēkzinātnes lasītava uzsākusi īstenot jauno saturisko koncepciju, kas paredz būtiski paplašināt darbības lauku, piedāvājot daudzveidīgus pakalpojumus, profesionālās norises, elektroniskās vides produktus un atbalsta pasākumus bibliotēku nozares, kā arī starpnozaru speciālistu profesionālās kapacitātes stiprināšanai.

 

Visbūtiskākās izmaiņas veiktas Bibliotēkzinātnes lasītavas krājuma koncepcijā un pieejamībā:

  • Līdzīgi kā līdz šim, 8.stavā lasītava īpaši gaidīs Latvijas bibliotekārus. Pārsvarā šeit pieejami nozares izdevumi ar praktisku ievirzi, kā arī nozarei specifiskās tēmas.
  • Savukārt, nozares studentiem un pētniekiem adresētie izdevumi tagad pieejami Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā – te rodams plašāks kopskats uz visām sociālajām nozarēm, turklāt lasītājiem, īpaši, studentiem, draudzīgs darba laiks.

Darba laiki un pieejamības iespējas, kā arī aptuvens tematiskais dalījums aprakstīti LNB mājas lapā
https://lnb.lv/lv/krajumi-lasitavas/bibliotekzinatnes-un-informacijas-zinatnes-resursu-krajums,


tomēr, ja ir kādas neskaidrības vai jautājumi par izdevumu pieejamību,lūgums droši sazināties ar Andu Saldoveri (67716047; e-pasts: Anda.Saldovere@lnb.lv).

 

Mums ir ļoti nozīmīgi, lai ikviens lasītājs atrod savu grāmatu, tāpēc īpašu uzmanību pievērsim individuālai saziņai un apkalpošanai.

 

Jaunā satura koncepcijas īstenošana ir cieši saistīta ar telpas funkcionalitāti. Šobrīd lasītava darbojas kā multifunkcionāla telpa ar IT aprīkojumu prezentācijām, un ir izmantojama dažāda formāta (seminārs, konference, apaļais galds, mācības, radošas sarunas u.t.t.) norisēm ar uzsvaru uz nozares un starpnozaru profesionāļu auditoriju. Vienlaikus telpa tiek piedāvāta kā nozares speciālistu tikšanās vieta. Tāpēc aicinām arī bibliotēku speciālistus organizēt šeit profesionālas darba sanāksmes, darba grupu apspriedes un tikšanās. Telpas noslodzes grafiks aizpildās pastāvīgi, tāpēc lūgums laicīgi rezervēt, rakstot vai zvanot: Anda.Saldovere@lnb.lv

 

Ņemot vērā iepriekš minētās prioritātes, pastāvīgi atvērtam darba laikam lasītava šobrīd neatbilst, jo gandrīz ik dienu lasītavā notiek bibliotekāru auditorijai domātas norises. Tomēr vajadzības gadījumos lasītava tiek atvērta pēc pieprasījuma darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 9 – 17. (Tālr.: 67716047, 29336112; e-pasts: zlasitava@lnb.lv). Jau mēnesi darbojoties šādā režīmā, secinām, ka bibliotekāru, kā arī studentu vidū jaunā kārtība ir akceptēta un problēmas nesagādā.

 

Bibliotēkzinātnes lasītava iecerējusi attīstīt un pilnveidot esošos pakalpojumus, kā arī piedāvāt jaunus pakalpojumus nozares speciālistiem – par tiem informēsim vēlāk.

 

Uz kopējā LNB lasītavu fona Bibliotēzinātnes lasītavas darba saturs šobrīd būtiski atšķiras no citiem. Mēs eksperimentējam, un pēc laika varbūt rīkosimies jau savādāk. Būsim priecīgi arī par jūsu ieteikumiem.

 

Kā allaž, laipni gaidīti Bibliotekāru stāvā!

Ar sveicieniem,
Evija Vjatere
Bibliotēku attīstības centrs, LNB
Tālr.: 67716053
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.