30.11.2022
Valkas bibliotēka aicina piedalīties Ziemassvētku stāstu konkursā

Ņemot talkā vecākus, vecvecākus, vecākos brāļus un māsas, Valkas bibliotēka aicina bērnus un jauniešus no sešu gadu vecuma ļauties fantāzijai un radīt pašiem savus Ziemassvētku stāstus un to ilustrācijas konkursam “Ziemassvētku Zvaigznes vēlēšanās”.

 

Darbu iesniegšana līdz 21.decembrim (ieskaitot) klātienē - Valkas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā vai elektroniski, sūtot uz e-pastu zane.simane@valka.lv. Maksimālais stāsta apjoms – viena A4 formāta lapa un papildus ilustrācija/-as uz atsevišķām A4 lapām (neierobežots apjoms). Piesakoties konkursam, jānorāda autora/-u vārds, uzvārds un kontaktinformācija – telefona numurs un/vai e-pasta adrese.

 

Visus konkursā iesniegtos darbus izvērtēs žūrija piecu cilvēku sastāvā. Ikviens dalībnieks saņems Valkas bibliotēkas sarūpētās veicināšanas balviņas, bet divi augstāko vērtējumu ieguvušo darbu autori - balvas no grāmatnīcas “Jānis Roze”. Vairāk par noteikumiem konkursa nolikumā.

 

Ziemassvētku stāstu konkursu Valkas bibliotēka organizē otro gadu. Tā mērķis ir motivēt bērnus un jauniešus pievērsties jaunradei - būt radošiem dažādās mākslinieciskās formās un attīstīt tēlainas izteikšanās prasmes.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ance Andrējeva-Empele

Valkas novada Centrālās bibliotēkas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

#Valkasbibliotēka #VNCBBērnuliteratūrasnodaļa #konkurssbērniem #stāstukonkurss #Ziemassvētki #Valkasnovads

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.