01.05.2020
Vitālijam Lozdam – 80

1. maijā 80. dzimšanas diena dzejniekam Vitālijam Lozdam (1940-1984). Valkā dzīvojis no 1965. gada. Vairākus gadus bijis rajona laikraksta „Darba Karogs” redakcijas darbinieks. Pēdējā darba vieta – Valkas novadpētniecības muzejā – vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors. Dzejoļus sācis rakstīt jau skolas gados. Tie publicēti krājumos „Acis”, „Dzejas diena”, „Ritums” un periodikā. Tuvinieku sagatavotais Vitālija Lozdas dzejas krājums "Satikšanās" iznāca 2015. gadā. 

 

Iepazīsti Vitāliju Lozdu Valkas bibliotēkas novadpētniecības datubāzē!  

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.