09.07.2021
Eiropas pilsoņu iniciatīva „Sākt beznosacījuma pamatienākumu visā ES”

Kopš 2020. gada 25. septembra Eiropas Savienībā notiek parakstu vākšana Eiropas pil­soņu iniciatīvai „Sākt beznosacījuma pamatienākumu visā ES". Līdz 2022. gada 25. jūnijam ir nepieciešams savākt 1 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu parakstus, lai to iesniegtu Eiropas Komisijā. Iniciatīvas mērķis ir panākt, ka visā ES saskaņā ar tās ekonomikas politiku tiek ieviesti beznosacījuma pamatienākumi, kas nodrošina ikvienas personas materiālo eksistenci un iespēju piedalīties sabiedrības dzīvē. Iniciatīvu par beznosacījuma pamatienākumu ievie­šanu visā Eiropas Savienībā var parakstīt vietnē https://lv.eci-ubi.eu/.

 

Šis ir ievadraksts vairāku rakstu sērijai par beznosacījuma pamatienākumiem (šeit). Tēmas, kuras tiks aplūkotas rakstu sērijā par beznosacījuma pamatpienākumiem (BPI) būs saistītas ar tā ietekmi uz sociālajām tiesībām un drošību, taisnīgumu, nabadzību un nevienlīdzību, darbu un pašnodarbinātību, veselību, izglītību, zaļo transformāciju, robotizāciju un automatizāciju, ekonomisko aktivitāti, demokrātiju un tiesiskumu, kā BPI atbilst ES mērķiem un vērtībām, pamattiesību hartai un Sociālo tiesību pīlāra 20 principiem, t.sk. par konferenci Par Eiropas nākotni, u. tml. tēmas, raugoties caur Latvijas prizmu.

 

Šī informācija ir sagatavota ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Par publikācijas saturu atbild projekta "Eiropas pilsoņu iniciatīvas „Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES" aktualizēšana Latvijā" īstenotāji - Biedrība „Vecdaugavieši", projekta numurs: AIF/2021/R/31.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.