01.12.2018
Sveicam mūsu kolēģi Unu Grāvi - Voldemāra Caunes balvas „Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem” laureāti!

 

Balvai tiek nominēti bibliotekāri,  kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas. Šogad šo balvu saņem Dubultu bērnu bibliotēkas vadītāja Inguna Radziņa un Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre Una Grāve.

 

   Una Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā par galveno bibliotekāri strādā no 2017. gada 20. maija. Līdz darbam bibliotēkā Una strādāja par latviešu valodas un literatūras skolotāju Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā. Šis ir tas gadījums, kad ne jau profesionālā izglītība vai ilggadēja darba pieredze bibliotēkā nosaka cilvēka kā speciālista vērtību. Una gada laikā Bērnu literatūras nodaļas darbu ir sagriezusi ar kājām gaisā! Viņas aktivitātes vērstas uz visu Valkas reģionu, organizējot 2018. gada lasīšanas veicināšanas programmas “Skaļās lasīšanas sacensība” un “Grāmatu starta” aktivitātes Valkas novadā. Pēdējā gada laikā Bērnu literatūras nodaļa ir ieņēmusi savu noturīgu vietu Valkas bērnudārzu un skolas mācību procesa norisēs, jo Unu aicina gan pie mazajiem nākamajiem lasītājiem, gan uz skolu vadīt nodarbības par informācijas meklēšanu datubāzēs, par drošu interneta izmantošanu u.c. tēmām, kas saistītas ar literatūru, bibliotēku un informācijas izguvi.

 

Voldemāra Caunes balva dibināta 2007. gadā,  atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. jubileju un bērnu bibliotēkas 60. gadadienu, kā arī godinot Voldemāra Caunes lielo ieguldījumu bērnu bibliotēkas dibināšanā. Balvu organizē Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka sadarbībā ar Liepājas pilsētas domi, tai iespējams nominēt bibliotekārus vai bibliotēku kolektīvus no visas Latvijas.

 

Valkas novada Centrālās bibliotēkas kolektīvs lepojas ar kolēģes panākumiem un sūta savus sveicienus Dubultu bērnu bibliotēkas vadītājai Ingunai Radziņai un visam bibliotēkas kolektīvam!

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.