Smiltenes novada publiskās bibliotēkas

Smiltenes novada bibliotēka

Baznīcas laukums 13, Smiltene,

Smiltenes novads, LV-4729

 

Tālr: 64773030

Mob. 26449145

biblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

   

Bibliotēkas vadītāja:

Inta Mežule

Mob. 20001227

Darba laiks:

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-18:00

Otrdiena 10:00-18:00

Trešdiena 10:00-18:00

Ceturtdiena 10:00-18:00

Piektdiena 10:00-18:00

Sestdiena 9:00-15:00

 

 

Par novadpētniecības krājumu bibliotēkā var lasīt TE.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv

 

Smiltenes novada bibliotēkas
Bērnu apkalpošanas nodaļa

Gaujas iela 1, Smiltene

Smiltenes novads, LV-4729

 

Tālr. 20047831

bernubiblioteka@smiltene.lv

 

Darba laiks:

Pirmdiena 10:00-17:00

Otrdiena 10:00-17:00

Trešdiena 10:00-17:00

Ceturtdiena 10:00-17:00

Piektdiena 10:00-17:00

 

Bilskas bibliotēka

“Pašvaldības māja”, Bilska,

Smiltenes novads, LV-4706

 

Tālr: 29405936

bilskasbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Dita Marianna Lapiņa

Darba laiks:

 

Trešdiena 8:30-12:30

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Piektdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

 

Jūsu apmeklējumu bibliotēkā gaida grāmatas, laikraksti, žurnāli, datori, internets, latviešu filmas, galda spēles, izstādes, pasākumi, Sniegbaltīte un septiņi rūķīši, kā arī smaidoša un laipna bibliotēkas vadītāja.

 

Par novadpētniecības darbu bibliotēkā var lasīt TE.

 

 

Bilskas bibliotēkas
ārējās apkalpošanas punkts Loberģos

„Mūri”, Bilskas pagasts,

Smiltenes novads, LV-4706

 

Tālr: 25769049

lobergubiblioteka@smiltene.lv

 

Bibliotekāre:
Dzintra Fridrihsone

Darba laiks:

Otrdiena 7:00-11:30; 12:00 - 15:30

Trešdiena 7:00-11:30; 12:00 - 15:30

Ceturtdiena 8:00 - 12:00

 

Ceturtdienās apkalpošana ārpus bibliotēkas no pl.10:00 - 12:00

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv.

 

Birzuļu bibliotēka

“Tautas nams”, Mēri, Bilskas pag.,

Smiltenes novads, LV-4706

 

Tālr: 25650275

birzulubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Dita Marianna Lapiņa

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Trešdiena 13:00- 17:00

 

 

Birzuļu bibliotēka vislielāko vērību pievērš tieši pirmsskolas vecuma bērnu literatūras iegādei, tās popularizēšanai, lasītprieka atbalstam un rosināšanai. Mazajiem lasītājiem ļoti patīk uzturēties Birzuļu bibliotēkā, jo pie mums notiek dažāda veida izglītojoši un izkalaidējoši pasākumi.

 

Par novadpētniecības darbu bibliotēkā var lasīt TE.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Blomes bibliotēka

Cēsu iela 13, Blomes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4707

 

Tālr: 64772892

blomesbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Kristīne Metuzāle

Darba laiks:

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Piektdiena 12:30-16:30

 

Skolas dienās te nemeklējiet mieru un klusumu, jo bibliotēka atrodas vienā ēkā ar skolu. Starpbrīžos un pēcpusdienās te mudž un ņudz. Neskatoties uz to, šeit lieliski sadzīvo bērni un pieaugušie. Dažbrīd kāda no bibliotēkas telpām pārvēršas par kinozāli, dažbrīd par izstāžu zāli, bet citreiz par omulīgu vietu radošām darbnīcām.Starp citu, te ir arī vieta, kur mierīgi pasēdēt un pašķirstīt jaunākos žurnālus vai pārskatīt epastu, paspēlēt datorspēles vai galda spēles. Laipni gaidīts ikviens!

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Brantu bibliotēka

Rīgas iela 71, c. Vidzeme,

Brantu pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

 

Tālr: 26957547

brantubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Līga Skujiņa

Darba laiks:

Otrdiena 8:00-12:00

Trešdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30

Piektdiena 8:00-12:00; 12:30-16:30

 

Brantu bibliotēka ir vieta, kur tiek nodrošināta informācijas pieejamība un izmantošana iedzīvotājiem. Bibliotēka ir vieta, kur lasīt grāmatas, žurnālus, paceļot internetā, mācīties un atpūsties. Brantu bibliotēka nodrošina pieeju reģionālajam elektroniskajam kopkatalogam, elektroniskajām datu bāzēm "Letonika", "Lursoft", portālam www.filmas.lv.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Grundzāles bibliotēka

Tilta iela 5, Grundzāles pagasts,

Smiltenes novads, LV-4713

Tālr: 25769055

grundzalesbiblioteka@smiltene.lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Ilona Briede

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:30: 13:00-16:30

*Trešdiena 8:00-12:30: 13:00-16:30

Ceturtdiena 8:00-12:30: 13:00-16:30

 

*katru otro trešdienu izbrauc uz Aumeisteriem no pl. 12:30-14:00

 

 

Grundzāles bibliotēkas mājīgās un gaišās telpas atrodas vienā ēkā ar pagasta pārvaldi, pastu, ambulanci. Bibliotēka ir arī vieta, kur iespējams satikties, palasīt žurnālus un vietējo laikrakstu “Ziemeļlatviju”, lietot datorus, bezmaksas internetu, noskatīties filmas vai vienkārši atpūsties. Par maksu bibliotēkas apmeklētājiem ir iespējama dokumentu printēšana, kopēšana, skenēšana un brošēšana (ar spirāli).

 

Bibliotēkā ir atsevišķa telpa bērniem un jauniešiem, kur viņi satiekas pēc stundām, spēlē galda spēles, lasa žurnālus un izmanto Wi-Fi.  

Ikviens laipni aicināts un gaidīts Grundzāles bibliotēkā!

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv .

Launkalnes bibliotēka

Ezera iela 2a, Launkalnes pagasts,

Smiltenes novads, LV-4718

 

Tālr: 64707466

launkalnesbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Inese Pēča

Darba laiks:

Pirmdiena 8:00-12:00; 13:00-17:00

Otrdiena 8:00-12:00; 12:30-18:00

Trešdiena 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:00-12:00

 

Launkalnes bibliotēka ir vieta, kur var ne tikai izvēlēties lasāmvielu līdzi ņemšanai vai palasīt jaunāko presi, izmantot internetu, saņemt kopēšanas un printēšanas pakalpojumus, bet arī vieta kur pavadīt arī brīvo laiku, uzspēlējot galda spēles. Bibliotēkā ir pieejami materiāli par Launkalnes pagasta vēsturi.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv.

Palsmanes bibliotēka

Palsmanes pagasta kultūras nams,

Smiltenes novads, LV-4724

 

Tālr: 64773879

palsmanesbiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja:

Vingra Bērtiņa

Darba laiks:

Pirmdiena

8:00-12:00; 13:00-17:00

Otrdiena

8:00-12:00; 13:00-17:00

Trešdiena

8:00-12:00; 13:00-17:00

Ceturtdiena

8:00-12:00; 13:00-17:00

Piektdiena

8:00-12:00; 13:00-17:00

 

Smiltenes novada bibliotēkas Palsmanes bibliotēka atrodas pagasta kultūras namā. Bibliotēkā var iepazīties  ar jaunākajām grāmatām un žurnāliem, izmantot bezmaksas interneta pieslēgumu, kā arī izbaudīt galda spēļu azartu un prieku. Lai piepildītu garos rudens un ziemas vakarus ar smiekliem un jaukiem atpūtas mirkļiem, bibliotēka piedāvā jaunākās  latviešu spēlfilmas un multiplikācijas filmas bērniem, kā arī latviešu filmu klasikas izlasi. Bibliotēkā regulāri var iepazīties ar radošu palsmaniešu darbu izstādēm, kā arī ar kaimiņu pagastu un novadu  aktīvu personību darbiem.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā kulturasdati.lv.

 

Variņu bibliotēka

Oktobra iela 13, „Variņi”,

Smiltenes novads, LV-4726

 

Tālr: 64722347

varinubiblioteka[uz]smiltene[punkts]lv

 

Bibliotēkas vadītāja p.i.:

Ingrīda Kušnere

Darba laiks:

Pirmdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Otrdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Trešdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Ceturtdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

Piektdiena 8:30-12:30; 13:00-17:00

 

Variņu bibliotēkā ir organizēts kvalitatīvs novadpētniecības darbs. Tas sākts 1961. gadā, materiāli sistematizēti pa tēmām hronoloģiskā secībā novadpētniecības albumos. Atsevišķi albumi veltīti pagasta ievērojamiem cilvēkiem, piemēram, Ēvaldam Viļumsonam un Jānim Krasņickim, kas vadīja kopsaimniecību "Oktobris". Tuvāk ar novadpētniecības darbu var iepazīties šeit.

Bibliotēka aktīvi iesaistās arī sieviešu klubiņa "Saulespuķe" aktivitātēs.

 

Bibliotēkas darba rādītāji par iepriekšējo gadu skatāmi portālā  kulturasdati.lv.