“Bērnu rīts” - pasākums pirmsskolas un sākumskolas bērniem
15.12.2018. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka Bērnu literatūras nodaļā
Pasākums bērniem “Čaklāko lasītāju sumināšana” (ieeja ar ielūgumiem)
21.12.2018. 14:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka Bērnu literatūras nodaļā