Bibliotēku nedēļā “Bibliotēkas – dialogs ceļā uz pārmaiņām” bijušo un tagadējo Valkas bibliotēkas darbinieku tikšanās
24.04.2019. 12:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Baltā galdauta svētki Valkas novadā
04.05.2019. 12:00
Valkas Mākslas skola (Beverīnas iela 5)
Tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni
17.05.2019. 18:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka
Tikšanās "Bērnu rītā" ar rotaļpūcīti Ucipuci un tās autori Zani Zustu
25.05.2019. 11:00 - 12:00
Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa
Tikšanās ar rakstnieci Zani Zustu
25.05.2019. 13:00
Valkas novada Centrālā bibliotēka