“Logs, pa kuru skatījās Velga, domājot dzejoļus un lugas.. ir atvērts mīlestības lidojumam un aicina līdzi mūs visus,” savā publikācijā “Caur dvēseli balts zibens izskrēja...” laikrakstā Ziemeļlatvija (2005, 17.septembrī) rakstīja Aivars Zilbers. Vēl līdz 14. novembrim novadpētniecības stendā skatāma izstāde ...

23.10.2021

Šī diena nesusi brīnišķīgu papildinājumu Valkas bibliotēkas novadpētniecības materiāliem. Par to sakām paldies Valkas kora “Tālava” ilggadīgajai dziedātājai Anitai Zvirgzdiņai! Anitas kundze jau savulaik bibliotēkai atdāvinājusi savas saglabātās piemiņas lietas: svētku programmiņas, nozīmītes, piezīmes, ...

23.10.2021

Tieši pirms 100 gadiem bijušajā Cimzes skolotāju semināra ēkā, atskanot pirmajam zvanam, sākās Valkas vidusskolas vēsture. Skolas piecu gadu jubilejai veltītajā izdevumā teikts: «Vidusskola centusies, lai viņas audzēkņi izaugtu par dziļu jūtu, gaiša prāta un nelokāmas gribas cilvēkiem.» Savukārt ...

23.10.2021

26. jūlijā skaista jubileja operdziedātājai Silgai Tīrumai. Sveicienus viņai sūtām virtuālā izstādē, kurā var izsekot Valkas lakstīgalas (tā viņa visbiežāk dēvēta preses publikācijās) Silgas Tīrumas muzikālajam lidojumam, sākot no pirmajiem soļiem, kas sperti mammas Tatjanas Tīrumas vadībā, līdz pat spožajiem panākumiem ...

23.10.2021

Šajās dienās skaistas jubilejas svin trīs Valkas mākslas skolas pedagoģes Skaidrīte Bondare, Maruta Stabulniece un Gunda Sīmane. Valkas bibliotēka mākslinieces sveic ar izstādi “Zīmē, glezno, rada... un svin jubilejas vēža zīmē”. Tajā var izsekot Skaidrītes, Marutas un Gundas dzīves un darba gaitām laikrakstu publikācijās. ...

23.10.2021

“Vienos ziedos līkst Latvija. Zied rudzi, zied āboliņš. Zaļi miglo dārzi un lauki. Gaiss ziedu putekļu pilns.” Šādā cerību pilnā laikā 1925. gada 13. jūnijā savu gaitu sāka laikraksts “Ziemeļlatvija”.       Ziņas par “Ziemeļlatvijas” iznākšanu laika posmā ...

23.10.2021

Šajā pavasarī vairākiem novadniekiem atzīmējam apaļas jubilejas. Daļa no viņiem ir arī grāmatu autori. Godinot autorus, bibliotēkas novadpētniecības stendā izveidota izstāde.   3. martā dzimis mākslinieks Klāvs Veinbahs-Kaksis (1960). Beidzis Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu. Strādājis par ...

23.10.2021

1970. gada 8. maijā Valkā tika atvērts rajona novadpētniecības muzejs. Šodien Valkas muzejam 50. dzimšanas diena. Sūtām muzeja darbiniekiem sveicienus, un aicinām visus attālināti ielūkoties Valkas bibliotēkā uzkrātajos novadpētniecības materiālos ar simbolisku nosaukumu "Muzejs ir tuvu". Gaidām iespēju ...

23.10.2021

1. maijā 80. dzimšanas diena dzejniekam Vitālijam Lozdam (1940-1984). Valkā dzīvojis no 1965. gada. Vairākus gadus bijis rajona laikraksta „Darba Karogs” redakcijas darbinieks. Pēdējā darba vieta – Valkas novadpētniecības muzejā – vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors. Dzejoļus ...

23.10.2021

10. aprīlī savu 90. dzimšanas dienu svin valcēniete Ausma Kurpniece. Kurš gan nepazīst Ausmas kundzi! Bet ja nu tomēr... Pārlūkojot novadpētniecības krājumu, tapusi virtuāla izstāde. Tajā iepazīstam Ausmu kā nenogurdināmu, cilvēcīgu un atsaucīgu darbinieci, enerģisku un visu cienītu cilvēku. Viņai raksturīga ...

23.10.2021

10. aprīlī 100. dzimšanas diena rakstniekam Aleksandram Pelēcim. Dzimis 1920. gadā Mālupes pagastā. 1944./45. mācību gadā strādājis Valkas vidusskolā. Jaunais skolotājs dzīvojis nelielā namiņā Semināra ielā. 1946. g. izsūtīts uz Sibīriju. Bijušās audzēknes no Valkas sūtījušas viņam vēstules un paciņas. ...

23.10.2021

Valkas bibliotēka piedāvā novadpētniecības materiālu izlasi dažādām gaumēm. Tajā var uzzināt pilsētas vēstures faktus, iepazīt amatiermākslas kolektīvus, atcerēties novadniekus – literātus, palasīt par apskates objektiem pilsētā, aplūkot senāku gadu fotoattēlus un pat noklausīties teiku.        Ieskaties!   Deju ...

23.10.2021

Elga Kagaine (1930. g. 30. martā – 2007. g. 25. janv.) dzimusi Valkā. Mācoties Valkas vidusskolas 9. klasē, iesaistījusies Latvijas Nacionālās Jaunatnes apvienības Valkas grupā, kopā ar citiem grupas biedriem 1945. g. 18. novembrī nolikuši ziedus Varoņu kapos, par ko piespriesti 10 gadi Sibīrijā.   Valkā atgriezusies ...

23.10.2021
23.10.2021

Līdz 28. martam novadpētniecības stendā skatāma izstāde “AR SAULI SIRDĪS UN DARBOS”, veltīta Tautas lietišķās mākslas studijas “SAULĪTE” 60. dzimšanas dienai. Kolektīva gaitām varam izsekot caur laikrakstu publikācijām, kā arī aplūkot tās vairāku grāmatu lappusēs.   Pašā pirmajā ...

23.10.2021