14.12.2018
Sveicam novadnieku Valdi Gaumigu 90. jubilejā!

         

 “Esmu dzimis 1928. gada 17. decembrī Valkas pagasta Mazstoķos. Tur es vecāku lauku mājās pavadīju arī savu bērnību kopā ar māsu Ilgu... Mazstoķu pagalms, istabas, apkārtējās ēkas un dārzs bija mūsu pirmā pasaule, kuru mēs iepazinām savā agrā bērnībā. Te mitinājās arī visi dzirdēto pasaku un mūsu izdomu tēli. Tālāk atradās nezināmā, ilgu pasaule,” savā atmiņu stāstā raksta fiziķis Valdis Gaumigs.

 

  Mazais puika no “Mazstoķiem” paaugās, sāka skolas gaitas, pabeidza Valkas vidusskolu. Universitātē izstudēja fiziku un sāka to mācīt citiem. Vēlāk ieguva arī maģistra grādu un nu jau skoloja fizikas skolotājus. Sarakstīja vairāk kā 30 mācību grāmatas un publicēja pāri par 50 rakstu par fizikas mācīšanas aktualitātēm.

 

  Tagad, Kornēlijas Apškrūmas vārdiem runājot, – “paveiktie darbi mūža krāšņākā rota”.

 

Mums šodien, jubilāru sveicot,

Ir siltu jūtu pilna sirds,

Jo viņa nodzīvotie gadi

Par svētku svecēm spožāk mirdz.

 

Plūst viens to stars no Valkas puses,

Kur Stoķos kārts bij’ šūpulis

Tam puisēnam, kam šobrīd matos

Jau Gaujas ievu baltums viz…

 

Lai tikpat stipra paliek mīla,

Ko sirds pret dzimto zemi jūt,

Kas dziesmu mīl un Tēvuzemi,

Tam vēl simts gadu stipram būt!

                                            /Kornēlija Apškrūma/

 

Novadnieku Valdi Gaumigu nozīmīgajā dzīves jubilejā sveic Valkas bibliotēka,

sveicienam pievienojas arī dzimtā pagasta Sēļu bibliotēka!

 

Pārskatot bibliotēkas krājumu un pārlapojot laikrakstus, tapusi neliela virtuāla izstāde.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.