13.08.2018
Aicinām uz tikšanos Dziesmu svētku dalībniekus!

16. augustā plkst. 16.00 aicinām uz tikšanos visus, kas kādreiz piedalījušies Dziesmusvētkos un vēlas pakavēties atmiņās. Vai svētkus vispār var izstāstīt? Šķiet, ka tomēr nevar. Katram mums ir savi īpašie Dziesmu svētki. Katrs savu stāstu esam noglabājuši atmiņu lādē. Šajā tikšanās reizē aicināsim atcerēties kaut ko no svētku sajūtām.

 

Īpaši aicinām dziedātājus no kādreizējā Valkas kultūras nama jauktā kora – kora, kurš vairāku gadu garumā nesa “Tālavas” vārdu un guva panākumus Dziesmu svētku koru karos. Pasākumā satiksim ilggadēju kora vecāko un dziedātāju Anitu Zvirgzdiņu, kas bibliotēkai dāvinājusi brīnišķīgu  kolekciju, kura aizkustinās ikviena svētku dalībnieka sirdi. Pašlaik tā aplūkojama izstādē “DZIESMU SVĒTKU GARA GAITA”.

 

Ieskaņai dažas rindas no vietējā laikraksta:

 

“Neaizmirstami ir kopā dziedātie gadi ar Tālivaldi Bērziņu.

..N.Ziediņa, E.Ogste, A.Zvirgzdiņa, A.Rijnieks un daudzi citi dziesmas entuziasti, kuru vārdi būtu rakstāmi koru vēstures grāmatā ar zelta burtiem.” Mārīte Magone, 1984, 24.nov.

 

“Valkas korī īpaši simpātisks šķita vīru grupas vokāli pareizais dziedājums. Dažbrīd vīri ieskanējās kā ērģeles.” Jānis Ērenštreits, 1987, 6.jūn.

 

“Valkas rajons skan. Tā ir jūsu dziesmas mīlestība, tas ir Jāņa Ērenštreita darbs.” Edgars Račevskis, 1990, 7.apr.

 

“Varbūt šie svētki būs paši būtiskākie daudzu dejotāju mūžā.” Aldis Dubļāns, 1990, 14.apr.

 

“Svētki ir mūsos, un mēs – svētkos.” Silvija Dorša, 1990, 3.jūl.

 

Varbūt mums izdodas to lielo vienotības sajūtu un kopā būšanas prieku saglabāt arī ikdienas gaitās?!

 

Attēlā: Valkas kultūras nama jauktais koris "Tālava" 1977. gada Dziesmusvētku koru karos Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.