19.05.2020
Novadnieki – pavasara jubilāri, grāmatu autori

Šajā pavasarī vairākiem novadniekiem atzīmējam apaļas jubilejas. Daļa no viņiem ir arī grāmatu autori. Godinot autorus, bibliotēkas novadpētniecības stendā izveidota izstāde.

 

3. martā dzimis mākslinieks Klāvs Veinbahs-Kaksis (1960). Beidzis Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļu. Strādājis par zīmēšanas skolotāju. Tagad brīvmākslinieks. Sarakstījis grāmatu «Krāsu pasaule». Laiku pa laikam apmeklē dzimtas zemes īpašumu Valkā, par kuru ir teicis: «Valka ir jauka pilsēta ar brīnišķīgiem cilvēkiem.»

 

30. martā Valkā dzimusi valodniece Elga Kagaine (1930-2007). 1946.g. 18. XI kopā ar citiem vidusskolas 9.klases audzēkņiem nolikuši ziedus Varoņu kapos, par ko piespriesti 10 gadi Sibīrijā. Valkā atgriezusies 1956.g., iestājusies vakara vidusskolā, vienas ziemas laikā beigusi 3 klašu kursu. Jau studiju gados Latvijas Universitātē iesaistījusies apvidvārdu vākšanā. Vislabāk viņai pazīstama Ērģemes novada izloksne, to arī izraudzījusies par sava darba objektu. Kopā ar Silviju Raģi izstrādājusi «Ērģemes izloksnes vārdnīcu» trijos sējumos, par ko saņēmusi J. Endzelīna prēmiju.

 

10. aprīlī dzimis rakstnieks Aleksandrs Pelēcis (1920-1995). 1944./45.māc.g. strādājis par skolotāju Valkas vidusskolā, dzīvojis nelielā namiņā Semināra ielā. 1946.g. izsūtīts uz Sibīriju, bijušās audzēknes no Valkas sūtījušas viņam vēstules un paciņas, Zīles mežsarga meita Rita braukusi ciemos, līdz palikusi pavisam. Latvijā atgriezies 1969.g. 15 gadus bijis melnstrādnieks. Dzīvojis Talsos. 1982.g. uzņemts Latvijas Padomju rakstnieku savienībā, no 1984. gada oktobra darbojies tikai rakstniecībā. Sarakstījis grāmatas «Lapegle», «Alūksnes grāmata»«Puisiska dvēsele», «Ar melnu vēju» u.c. Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (1994). Dzejnieka kultūrvēsturiskā mantojuma izpētei un saglabāšanai dibināta sabiedriskā organizācija „Aleksandra Pelēča lasītava” (2000). Rakstnieka simtgadei veltīta grāmata «Argas vēstules» – valcēnietei, bijušajai skolniecei Valijai Lībietei adresēto vēstuļu apkopojums.

 

10. aprīlī Ērģemē dzimusi Ausma Kurpniece (1930). Bērnību un lielāko daļu jaunības pavadījusi Turnas pusē. Beigusi Turnas pamatskolu. Mācījusies Partijas skolās Rīgā un Maskavā. Aktīvajā darbā nostrādājusi 46 gadus, visus – Valkas rajonā, no 1962.g. – Valkā. Beigusi Rakstnieku savienības organizētos kursus «Rakstniecības teorija un prakse». Uzrakstījusi vairākas lugas un humoreskas. Izdotas divas grāmatas: «Ar sauli sirdī» un «Mazliet no visa». Darbojas Valkas novada literārajā apvienībā.

 

1. maijā dzimis dzejnieks Vitālijs Lozda (1940-1984). No 1965.g. dzīvojis Valkā. Vairākus gadus bijis rajona laikraksta «Darba Karogs» redakcijas darbinieks. Pēdējā darba vieta – Valkas novadpētniecības muzejā – vēstures un kultūras pieminekļu aizsardzības inspektors. Dzejoļus sācis rakstīt jau skolas gados. Tie publicēti krājumos «Acis», «Dzejas diena», «Ritums» un periodikā. Tuvinieku sagatavotais dzejas krājums «Satikšanās» iznāca 2015.g.

 

2. maijā Lugažu «Jaunvīndedzēs» dzimis ģenerālis Pēteris Radziņš (1880-1930). Mācījies Lugažu pagastskolā, Valkas apriņķa skolā. Latvijas armijā no 1919.g. 26.X, sastādījis plānu bermontiešu padzīšanai un Latgales atbrīvošanai. Sarakstījis grāmatu «Latvijas atbrīvošanas karš». Apbalvots ar Lāčplēša Kara ordeni, Triju Zvaigžņu ordeni un dažiem ārzemju ordeņiem.

 

9. maijā dzimis rakstnieks un militārs darbinieks Roberts Eidemanis (1895-1937). No 1908.-1914.g. mācījies Valkas reālskolā. Pirmos dzejoļu sacerējis 1908.g. Jau 1910.g. Valkā, Rauskas apgādā iznācis viņa pirmais dzejoļu krājums «Straumē», 1913.g. – drāma «Kalnāju dzimta». 1937.g. maijā represēts, 12.VI nošauts. Reabilitēts pēc nāves.

 

12. jūnijā Omuļu pagastā dzimis Ēvalds Kivilands (1930-2018). No 1956. g. dzīvojis Iecavā, strādājis par dārznieku, bijis Dārzkopības un biškopības biedrības Iecavas reģionālās grupas priekšsēdētājs. Inventarizējis 22 Iecavas kapsētas, sastādījis vairākas brošūras ar kapu vēsturiskiem aprakstiem, fotogrāfijām, plāniem. Sarakstījis grāmatas par Iecavu. Par mūža ieguldījumu Iecavas novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā 2011.g. iecelts par Iecavas novada Goda pilsoni. Grāmatā «Omuļi» (2015) apkopojis sava dzimtā pagasta vēsturi.

 

13. jūnijā dzimis rakstnieks Ādolfs Erss (1885-1945). No 1914.g. strādājis laikrakstā «Līdums» Rīgā, vēlāk kopā ar redakciju pārcēlies uz Valku, kur īrējis istabu pie tolaik ievērojamākā pilsētas nažu trinēja un mehāniķa Fina nelielā Semināra ielas namiņā. No E.Virzas atmiņām: «Te viņš dzīvoja kopā ar kādu jaunu dāmu apbrīnojami garām, melnām matu pīnēm, kas viņai sniedzās līdz papēžiem. Tā bija viņa līgava Helene jeb Kolibris, kā viņu iesauca Antons Austriņš.» Grāmatas «Vidzeme brīvības cīņās» u.c. autors.

 

16. jūnijā Ērģemes pag. «Čoros» dzimusi literatūrzinātniece un pedagoģe Ērika Zimule (1925). Beigusi J.Cimzes Valkas vidusskolu un LVU. Strādājusi par skolotāju, zinātnisko līdzstrādnieci Pedagoģijas zinātņu pētniecības institūtā. Publicējusi brošūru «Dažas mūsdienu latviešu padomju romāna žanra un stila īpatnības», līdzautore vidusskolas literatūras mācību grāmatām.

 

Izstāde skatāma līdz 26. jūnijam.

 

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.