Mapes

Novadpētniecības materiāli (rakstu kopijas u.c.) sakārtoti mapēs, šobrīd novadpētniecības krājumā apskatāmas apmēram simts 

mapes

par dažādiem novadam un novadniekiem veltītiem tematiem: