11.03.2020
Jauns bibliotēkas pakalpojums - audiogrāmatas

Valkas bibliotēkas reģistrētiem lietotājiem ir pieejams jauns bibliotēkas pakalpojums - audiogrāmatas, kas ērti aizstāj drukātās grāmatas, ja to lasīšana ir apgrūtināta.

 

Valkas novada Centrālā bibliotēka ir noslēgusi vienošanos par sadarbību starpbibliotēku abonementa (SBA) ietvaros ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku.

 

Vienošanās noslēgta, lai pilnveidotu bibliotekāro pakalpojumu nodrošināšanu pielāgotā formātā (audio formātā) personām, kuras atbilst vismaz vienam kritērijam:

  • neredzīga persona,
  • persona ar redzes traucējumiem, kuru dēļ nespēj lasīt rakstu darbus parastajā drukā kā to var personas bez šādiem traucējumiem (piemēram, seniori),
  • persona ar uztveres traucējumiem vai ar citādām lasīšanas grūtībām, kuru dēļ tu nespēj lasīt rakstu darbus līdzvērtīgi personām bez šādiem traucējumiem (piemēram, ar disleksiju vai autismu),
  • persona, kura fizisku traucējumu dēļ nespēj noturēt grāmatu, rīkoties ar to, fokusēt skatienu vai kustināt acis tādā mērā, kāds tas parasti būtu nepieciešams lasīšanai.


Lai varētu klausīties audiogrāmatas nepieciešama ierīce, kas atskaņo MP3 formātu. Audiogrāmatas pieejamas kompaktdiskos. Lasītāja pienākums ir pašam iegādāties datu nesēju un atskaņošanas ierīci (datoru vai citu ierīci), kas to spēj atskaņot.

 

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.