05.03.2019
Izstāde “Marta jubilāri, dzimuši Valkā”

No 4. līdz 30. martam bibliotēkas novadpētniecības stendā aplūkojama izstāde “Marta jubilāri, dzimuši Valkā”. Visus marta jubilārus vieno ieraksts biogrāfijā: «Dzimis Valkā». Katrs no viņiem kļuvis pazīstams citā jomā: Dace Lūse ir literatūrzinātniece, Andris Buiķis – matemātiķis, Ivars Ķezbers bija politiķis. Lai arī dzīves ceļi viņus aizveduši projām, viss aizsācies tieši šeit – Valkā.       

                                                  

DACE LŪSE

Literatūrzinātniece, filoloģijas doktore, ilggadīga Latvijas Universitātes docētāja. Monogrāfiju "Latviešu trimdas proza" (2000) un "Latviešu literatūra un 20. gadsimta politiskās kolīzijas" (2008) un apmēram 50 citu publikāciju par latviešu literatūras vēstures jautājumiem autore.

Dzimusi 1949. gadā Valkā skolotāja un medicīnas māsas ģimenē. Beigusi Valmieras Viestura vidusskolu, LVU Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas un literatūras nodaļu.

 

ANDRIS BUIĶIS

Latvijas matemātiķis un politiķis. Vairāku Saeimas sasaukumu deputāts. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, habilitētais matemātikas doktors. Grāmatu "Vai mēs esam tie, kas patiesībā esam" (2001) un "Vai tas esi tu vai kāds cits" (2012) autors.

Dzimis 1939. gadā Valkā, bet bērnībā ģimene pārcēlusies uz dzīvi Tukuma apriņķī. Mācījies Smārdes pamatskolā, Tukuma 1. vidusskolā. Studējis LVU Fizikas un matemātikas fakultātē skaitļošanas matemātikas specialitātē.

 

IVARS JĀNIS ĶEZBERS

Latviešu vēsturnieks un politiķis, 6. Saeimas deputāts. Vēsturē iegājis ar savu sakrālo frāzi „ar gara spēku pret karaspēku!”

Dzimis 1944. gadā Valkā. Beidzis Ventspils 2. vakara vidusskolu, LVU ar grādu tiesību zinātnēs.

 

Izstāde iepazīstina ar novadnieku sarakstītajām vai sastādītajām grāmatām, kā arī ar publikācijām laikrakstos un žurnālos, kas stāsta par viņu dzīvi un darbību.

 

Paldies Launkalnes bibliotēkai par izstādei atvēlēto grāmatu – Ivars Jānis Ķezbers “Durvīs. Tā tas bija” (2015)!

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.