22.12.2015
"On track" – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”

Vai tu vēlies, lai NEET jauniešiem būtu labākas iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū? Konferences laikā varēsi iepazīties ar citu pieredzes stāstiem darbā ar mērķgrupas jauniešiem, izveidot ilgtspējīgu starpsektoru sadarbību ar citiem sektoriem ( formālās izglītības, nodarbinātības, sociālais un uzņēmējdarbības sektors…). Piesakies līdz 2016. gada 10. janvārim. Konference norisināsies no 13. līdz 16. aprīlim Slovākijā, Bratislavā.

Jaunieši ”izkrīt no sistēmas” dažādu iemeslu dēļ.  NEET jaunieši ir tie, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu. Viņi ir ārpus sistēmas, piemēram, izslēgti no skolas, bezdarbnieki, kas nav reģistrējušies NVA, bezpajumtnieki, kas nemāk sameklēt palīdzību, jaunieši, kas dzīvo pretlikumīgos apstākļos un ir izslēgti no sabiedrības, … (mēs nerunājam par tiem, kas paši izvēlas būt ārpus sistēmas, piemēram, paņem akadēmisko gadu, dodas veikt brīvprātīgo darbu vai apceļo pasauli).

Konference ”On Track” ir daļa no  SALTO ilgtermiņa iekļaušanas stratēģijas, lai sasniegtu NEET jauniešus un atgrieztu viņus atpakaļ sabiedrībā un sistēmā.

2015. gada decembrī SALTO publicēs pētījumu un publikāciju par NEET iekļaušanu ””On track” – dažādas jaunatnes darba pieejas dažādām NEET situācijām”. Ar kura rezultātiem konferences dalībniekiem būs iespēja iepazīties.

 

Galvenais mērķis:
popularizēt ilgtspējīgu sadarbību starp dažādu sektoru profesionāļiem, lai radītu labākas iespējas NEET jauniešiem aktīvi iesaistīties sabiedrībā vai darba tirgū.

 

Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja:
•    iepazīties ar SALTO pētījuma rezultātiem;
•    apmainīties ar labo praksi un darba metodēm;
•    iepazīt dažādas realitātes;
•    attīstīt starpsektoru sadarbības projektus NEET jauniešiem;
•    izzināt programmas ”Erasmus+: Jaunatnes darbībā” sniegtās iespējas, pievēršot uzmanību problēmām, ar kurām saskaras NEET jaunieši.

 

Darba programma:

NEET problēmas
•    ”On Track” – SALTO pētījuma rezultāti un secinājumi.
•    Terminoloģija un jēdzieni – par ko mēs runājam.
•    Dažādas realitātes (ES, nacionāla, vietēja līmeņa..).

Labie piemēri un finansējuma iespējas
•    Labās prakses apmaiņa un metodes, kā sasniegt NEET jauniešus.
•    Vietējās realitātes iepazīšana.
•    Kur un kā atrast finansējumu jauniešu projektiem ar NEET jauniešiem (programma ”Erasmus+: Jaunatne darbībā…”) .

Tīklošanās
•    Holistiskā pieeja – kā strādāt kopā, starpsektoru sadarbība.
•    Kā dažādi sadarbības partneri var vēl labāk strādāt kopā?
•    Turpmākie projekti.

Dalībnieku profils
50 profesionāļi ar darba pieredzi darbā ar NEET jauniešiem (tiešais darbs ar mērķgrupas jauniešiem, vadība, lēmumu pieņēmēji). Starptautiskā pieredze nav obligāta:
•    jaunatnes darbinieki ( jebkura līmeņa darbinieki – iesaistīti jaunatnes darbā un strādā tieši ar NEET jauniešiem);
•    skolotāji, skolas atbalsta personāls, alternatīvās izglītības personāls, pulciņu vadītāji;
•    sociālie darbinieki, sociālo dienestu pārstāvji;
•    pētnieki, akadēmiķi, kas strādā ar NEET jautājumiem;
•    vietējās autoritātes/lēmumu pieņēmēji, kas atbild par sociālo iekļaušanu;
•    darba devēji, prakses programmas, nodarbinātības aģentūras, darbā iekārtošanas biroju pārstāvji.

 

Vairāk informācijas: www.salto-youth.net/ontrackconference/

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 10. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/conference-on-track-different-youth-work-approaches-for-different-neet-situations.5417/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas “Erasmus+” līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas “Erasmus+” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc konferences dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv

Informācijas avots

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.