07.02.2017
Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu ar mērķi pilnveidot Eiropas Solidaritātes korpusu

Šodien Eiropas Komisija uzsāk sabiedrisko apspriešanu ar jauniešiem, skolotājiem, jaunatnes darbiniekiem, organizācijām, darba devējiem un citām ieinteresētajām personām par nesen uzsāktās iniciatīvas —Eiropas solidaritātes korpusa — prioritātēm un stiprināšanu.

 

Kā tika paziņots decembrī notikušajā korpusa atklāšanā, Komisija 2017. gada pirmajā pusgadā sagatavos tiesību akta priekšlikumu, lai izveidotu īpašu juridisko pamatu Eiropas Solidaritātes korpusam. Šīs apspriešanas rezultātā gūtās atziņas pilnveidos un stiprinās Eiropas Solidaritātes korpusu un dos ieguldījumu Komisijas darbā pie minētā tiesību akta priekšlikuma.

 

ES nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Es priecājos, ka Eiropas Solidaritātes korpusa izveide norit sekmīgi un saskaņā ar plānu.Lielais reģistrēto jauniešu skaits ļauj secināt, ka jaunieši Eiropā dedzīgi izmanto jauno iespēju uzlabot savu nodarbinātību, vienlaikus paužot solidaritāti, un es vēlos uzklausīt viņu un visu ieinteresēto personu viedokļus.

 

Par izglītību, kultūru, jaunatni un sportu atbildīgais komisārs Tibors Navračičs piebilda: “Mēs esam sekmīgi uzsākuši Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu, un es ļoti augstu vērtēju lielo interesi, ko izrādījuši tik daudz jaunu cilvēku, kas ir gatavi veltīt laiku un pūles, lai palīdzētu citiem. Tagad mums ir rūpīgi jāsagatavo turpmākie pasākumi. Lai tas izdotos, izšķirīga nozīme ir atsauksmēm no jauniešiem un organizācijām, kuras praksē īsteno korpusa vērtības un centienus.”

 

Sabiedriskā apspriešana ilgs astoņas nedēļas un būs balstīta uz iepriekšēju apspriešanos, kura notika 2016. gada nogalē, gatavojoties Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvas uzsākšanai decembrī. Sabiedriskajā apspriešanā iesaistītiem jauniešiem un organizācijām būs iespēja izvērtēt dažādos iniciatīvas mērķus, informēt par savu motivāciju piedalīties, darīt zināmas savas vajadzības pēc informācijas un norādēm un apmainīties ar labāko praksi. Papildus tam notiks mērķorientētās apspriešanās ar galvenajām ieinteresētajām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni ES.

 

Konteksts

Komisija 2016. gada 7. decembrī uzsāka Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu. Tā dod iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem piedalīties virknē solidaritātes pasākumu, kuru mērķis ir risināt sarežģītas situācijas visā ES. Tā būs ne tikai iespēja iegūt nenovērtējumu pieredzi un svarīgas prasmes karjeras sākumā, bet arī iespēja sekmēt un stiprināt solidaritāti, kas ir viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām.

 

Paziņojumā par Eiropas Solidaritātes korpusu Komisija ir pieņēmusi pakāpenisku pieeju, kas sākotnējā posmā balstās uz esošajām programmām un instrumentiem, kamēr tiek gatavots priekšlikums patstāvīgam tiesību aktam, ko paredzēts pieņemt 2017. gada pirmajā pusgadā.

 

Kopš iniciatīvas uzsākšanas Eiropas Solidaritātes korpusā ir jau reģistrējušies vairāk nekā 21 000 jauniešu. Gaidāms, ka dalīborganizācijas sāks meklēt piemērotus kandidātus marta sākumā un pirmie dalībnieki iesaistīsies solidaritātes pasākumos jau pavasarī. Mērķis ir panākt, lai līdz 2020. gada beigām Eiropas Solidaritātes korpusā būtu reģistrēti 100 000 jauniešu. 

 

Sīkāka informācija

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Solidaritātes korpusu

Lapa par reģistrēšanos Eiropas Solidaritātes korpusā

Eiropas Solidaritātes korpusa lapa vietnē “Facebook”

Paziņojums presei: Ieguldījums Eiropas jaunatnē: Komisija uzsāk Eiropas Solidaritātes korpusa iniciatīvu

Informatīvs paziņojums: Jautājumi un atbildes par Eiropas Solidaritātes korpusu

Komisāre M. Teisena vietnēs Facebook un Twitter

Komisārs T. Navračičs vietnēs Facebook un Twitter

#EUSolidarityCorps

 

Informācijas avots.

Rakstam vēl nav pievienoti komentāri.